Onze school

20210308 101258 (1)
Screenshot 2023 06 09 10.48.03

Visie

Wij gaan voor optimale ontwikkelingskansen.De leerling en zijn onderwijsbehoeften staan daarbij centraal.

Wij willen als school de infrastructuur, onze methodes, het lesmateriaal en ons personeelsbeleid afstemmen op de leerlingen. We denken na over de aanpak, de instructies, de opdrachten, de materialen, de leeractiviteiten en de feedback die wenselijk zijn bij de leerling. De aangeboden ondersteuning wordt kort opgevolgd en met de betrokken partijen telkens kritisch bekeken en eventueel bijgestuurd. 

Samen met de ouders maakt de leerkracht het verschil!

We zoeken een aanpak die zo goed mogelijk gedragen wordt door de leerkracht, het zorgteam en de ouders. Zo beogen we zoveel mogelijk succeservaringen voor de leerling.

De betrokken partijen werken constructief samen.

Personeelsleden, CLB, leersteuncentrum, ouders en leerlingen participeren actief en als partners, elk vanuit hun eigen deskundigheid.  Samen sterk!

We willen als katholieke school van de zusters van Berlaar duidelijk herkenbaar zijn.

Wij laten de leerlingen kennismaken met het leven en de leer van Jezus Christus: het evangelie. Van alle betrokkenen wordt minstens verwacht dat zij loyaal zijn t.o.v. het geheel van de geloofsopvoeding dat aan de kinderen wordt gebracht. Wij hebben echter wel eerbied voor de levensbeschouwing van anderen zonder evenwel onze eigenheid prijs te geven.

Hierbij zijn de kernwaarden van de zusters eenvoud, liefde, gastvrijheid een leidraad doorheen onze school.

20221028 102653