Paasvakantie! En wat erna?

Beste meisjes en jongens, beste mama ‘s en papa ‘s,

De voorbije periode was voor niemand leuk! Wij hebben gezien dat iedereen: de kinderen, de ouders en niet te vergeten de meesters en juffen hard gewerkt hebben. Ook al was dat niet altijd even gemakkelijk!

Nu is het paasvakantie. Tijd om de batterijen zo goed mogelijk terug op te laden. Na de vakantie zullen we immers nog steeds de krachten moeten bundelen en alles van onszelf  moeten geven.

De meesters en juffen zijn heel druk in de weer om na de vakantie verder te kunnen werken. Ook zijn ze volop aan het werken om alle informatie en het nodige materiaal zo goed mogelijk tot bij jullie te krijgen. 

Op donderdag 16 april tussen 15.30 uur en 18.00 uur wordt er voor iedereen een “boekenophaalmoment” gepland. Ook de rapporten van de voorbije periode zullen dan mee naar huis gegeven worden.

–> Het is de bedoeling dat er telkens maar 1 ouder per gezin (zonder de kinderen) naar school komt! 

–> We zetten alles op het grasveld per klas klaar. Je neemt het pakketje van je kind(eren) en verlaat terug het terrein.

–> Probeer om je aanwezigheid op en rond de school zo kort mogelijk te houden en bewaar de nodige afstand!

Wanneer jullie écht niet op het geplande tijdstip aanwezig kunnen zijn, kunnen jullie contact opnemen met de school via directie@sintjanschool.be

Zorg goed voor elkaar! 

Een prettige vakantie!

Juf Chris, juf Katrien en alle meesters en juffen

 

 

Noodopvang tijdens paasvakantie voor schoolgaande kinderen tot 14 jaar (mededeling van dienst BKO)

De Buitenschoolse Kinderopvang en de scholen van Heist-op-den-Berg blijven tijdens de paasvakantie (6-17 april) instaan voor de noodopvang van schoolgaande kinderen tot 14 jaar.

Team Buitenschoolse Kinderopvang wordt het centrale aanspreekpunt. 

Waar en voor wie 

Het basisprincipe blijft dat ouders hun kinderen maximaal thuis opvangen. 

Voor de kinderen van ouders met een cruciaal beroep, sociaal of medisch kwetsbare kinderen en kinderen met een kwetsbare thuissituatie blijft ook tijdens de paasvakantie de opvang gegarandeerd. 

De Heistse basisscholen en secundaire scholen blijven noodopvang voorzien voor hun leerlingen  zoals op schooldagen, binnen de normale schooluren. 

Enkel Go! Atheneum Heist en Kleuterschool Wiekevorst vormen daarop een uitzondering.

De kleuters van kleuterschool Wiekevorst kunnen in een afzonderlijke groep  en met eigen begeleiding gebruik maken van noodopvang die georganiseerd wordt  in de lagere school van Wiekevorst. Er zijn namelijk infrastructuurwerken gepland in de kleuterschool tijdens de vakantie.

Go! Atheneum Heist is tijdens de  twee weken paasvakantie gesloten. De ouders van leerlingen van die school met een opvangnood nemen best contact op met de Buitenschoolse Kinderopvang.

Voor kinderen die ook buiten de normale schooluren voor- en/of na-opvang nodig hebben is er – net zoals nu al het geval is – tijdens de paasvakantie dagopvang tussen 7 en 18 uur in de Boonmarkt, Boonmarkt 15 in Hallaar. Eer wordt rekening gehouden met de reeds bestaande contactbubbels. De opvang gebeurt in kleine afzonderlijke groepen met vaste begeleiding van de Buitenschoolse Kinderopvang.

 

Kostprijs

De dagopvang in de scholen en door de Buitenschoolse Kinderopvang is tijdens de paasvakantie gratis. 

 

Inschrijven 

Inschrijven voor dagopvang in de scholen doe je bij de school van je kind.

WAT BETEKENT DIT VOOR ONZE SCHOOL?

Kinderen die gebruik maken van de noodopvang in onze school verwittigen ten laatste op zondag van de daaropvolgende week of ze komen en op welke dagen ze komen. (mail: directie@sintjanschool.be   of telefoon 014/ 26.09.83. ).  

Inschrijven voor dagopvang in de Boonmarkt doe je  bij de Buitenschoolse Kinderopvang, telefonisch of met een mail (contactgegevens onderaan).

Voor de buitenschoolse kinderopvang kan je inschrijven of annuleren tot 24 uur vooraf. 

Wij hopen hiermee op een veilige en verantwoorde manier tegemoet te komen aan ieders opvangnood.

 

Meer info

Buitenschoolse Kinderopvang Heist-op-den-Berg, 015 25 76 98, bko@heist-op-den-berg.be

 

Ma-wo-vr: van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur

Di–do: van 9 tot 12 uur

 

rapporten en oudercontact

Het rapport van de voorbije periode zal na de paasvakantie (op vrijdag 24/4) meegegeven worden met jullie kinderen! Indien de maatregelen i.v.m. het coronavirus tegen die datum niet wijzigen, zullen we trachten om jullie de rapporten op een andere manier te bezorgen.

Zoals jullie eerder konden lezen, wordt ook het oudercontact van 2 april uitgesteld. De nieuwe datum leggen we vast van zodra we weten wanneer de maatregelen i.v.m. het coronavirus versoepeld worden.

 

Info dienstverlening team Buitenschoolse Kinderopvang vanaf 20 maart 2020

Beste ouders,


Graag willen wij jullie op de hoogte brengen over onze huidige dienstverlening.

De buitenschoolse kinderopvang bleef tot heden voor elk van de scholen de voor- en naopvang garanderen.

Door het zeer weinige aantal kinderen vinden wij een centralisatie van de opvanglocaties verantwoord en aangewezen. 

Vanaf vrijdag 20 maart tot en met 19 april 2020 zal de voor- en naschoolse opvang gecentraliseerd worden in onze opvang Boonmarkt 15 in Hallaar. De opvang zal doorlopend open zijn tussen 7 en 18 uur.  

De Vlaamse scholen hebben nieuwe richtlijnen gekregen na overleg tussen de onderwijskoepels, de sociale partners en Vlaams minister van Onderwijs. Hen wordt gevraagd om nog opvang te voorzien voor drie groepen gezonde leerlingen: kinderen van ouders die werken in een cruciale sector zoals de zorg of distributie, kinderen in een medische of sociale kwetsbare situatie, en kinderen met een moeilijke thuissituatie. Ouders die thuiswerken, moeten hun kinderen thuis opvangen. Ook wij volgen deze richtlijnen.

Alle Heistse scholen behalve de school van Grootlo, wijkschool Booischot en ’t Goortje zullen voor die drie groepen dan ook nog zorgen voor dagopvang tijdens de schooluren. Maar er zal geen voor- en na opvang ter plaatse meer zijn.

Wij voorzien ook geen vervoer naar de scholen vanuit onze gecentraliseerde opvang in de Boonmarkt.

Ook voor woensdagmiddag zetten wij geen busvervoer meer in langs de scholen.

Wie opvang wil reserveren tussen 7 en 18 uur kan tot 24 uur vooraf inschrijven via 015 25 76 98 of bko@heist-op-den-berg.be. Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur, dinsdag en donderdag van 9 tot 12 uur. Gezien het korte tijdsbestek hanteren we de 24 uur-regel niet voor inschrijvingen voor morgen 20 maart.

We hanteren het tarief van de schoolvrije dagen (4,60 euro voor opvang minder dan 3 uren, 7 euro voor opvang tussen 3 en 6 uren, 13 euro voor opvang langer dan 6 uren).

Kinderen uit hetzelfde gezin die gelijktijdig komen, krijgen 25% korting. Ook de vrijetijdskaart is van toepassing.

Uiteraard adviseren wij om in de eerste plaats zelf opvang te voorzien en enkel gebruik te maken van groepsopvang wanneer je als ouder in nood zit en over geen enkele andere mogelijkheid beschikt.

DE BKO zal het aantal ingeschreven kinderen nauw opvolgen en indien nodig opnieuw meerdere locaties openen als dit nodig is om de gezondheid te garanderen. 

Door het schrappen van sportkampen, speelplein en jeugdactiviteiten op Vlaams niveau zal het lokale bestuur deze noodopvang doortrekken naar de paasvakantie, dus tot en met 19 april. De scholen sluiten in de paasvakantie en voorzien dus ook geen opvang. De (betalende) BKO-noodopvang is dan het alternatief. Het systeem van minimaal 24 uur vooraf inschrijven blijft hiervoor behouden.

 

Vriendelijke groeten,
An Schroyens en Inge Cornelis
Coördinatoren Buitenschoolse Kinderopvang

Noodopvang van onze kinderen

Aan kinderen die gebruik maken van de noodopvang willen we vragen om ons iedere dag te verwittigen als uw kind ‘s anderendaags naar de noodopvang van de school komt. Dit kunnen jullie doen via mail naar directie@sintjanschool.be of via telefoon: 014/26.09.83

Dit maakt het voor ons mogelijk om het nodige personeel te voorzien.

Het schoolteam

Belangrijk bericht van dienst BKO

Vanaf vrijdag zal de dienst buitenschoolse kinderopvang de Boonmarkt als centrale noodopvang activeren en sluiten de individuele BKO’s aan de scholen. 

Aan de ouders wordt gevraagd om de dienst ‘buitenschoolse kinderopvang’ via mail of telefoon te contacteren als ze een kind willen brengen. Een ouder kiest voor vooropvang, optie dagopvang (er rijden geen bussen tussen bko en scholen), naopvang. De ouders kunnen hun kind ook gewoon nog naar de scholen brengen (maar daar is dan geen voor– en naopvang). We werken dus complementair.

Vermoedelijk wordt dit systeem doorgetrokken in de Paasvakantie, maar dit zal van de richtlijnen van hogerhand en het aantal kinderen afhangen”

Leren op afstand: concrete afspraken

De lessen op school zijn t.g.v. de corona-crisis opgeschort. De paasvakantie is echter nog niet begonnen, dus wordt er van de kinderen verwacht dat ze de komende weken thuis zullen werken.

Door de juffen worden taken klaargezet op Bingel, in sommige klassen werden bundeltjes meegegeven met de kinderen en in andere klassen hebben de kinderen taken gekregen in de werkboeken. Per klas worden de taken ook via de klasinfo op de website of via de mail (van de kinderen) doorgegeven. De juffen zullen in de loop van de komende drie weken de taken aanvullen. Mogen we aan jullie, ouders vragen om alles een beetje mee op te volgen met jullie kinderen?

Aan de kinderen die naar de opvang komen volgende vraag: Brengen jullie ook telkens alles mee naar school? Dan kunnen jullie op school aan jullie taken werken.
We hebben gemerkt dat een aantal kinderen hun boeken/ bundeltjes op school vergeten zijn. Jullie mogen ons dan een seintje geven zodat jullie deze kunnen komen halen.

Indien jullie nog met vragen zitten, mogen jullie ons altijd contacteren. Wij zullen dan zo goed mogelijk proberen te antwoorden op jullie vragen.

Het schoolteam

Woensdag 18 maart: pedagogische studiedag

Op 18 maart 2020 is er in onze school een pedagogische studiedag voor de leerkrachten. Er zal die dag GEEN opvang voorzien zijn op de school. Kinderen kunnen terecht bij de dienst buitenschoolse kinderopvang. Vergeet hiervoor niet in te schrijven bij de dienst kinderopvang.

VZW christelijke scholen Briljant: communicatie aan de ouders

VZW christelijke scholen Briljant 

 

Sint-Jan Lagere School                                      

Pastoriestraat 26

2222 Wiekevorst

 

Woensdag 4 maart 2020

Beste ouders

 

U vernam er misschien al iets over… een aantal schoolbesturen in de regio Heist-op-den-Berg – Berlaar – Koningshooikt – Putte hebben zich verenigd tot één schoolbestuur, VZW christelijke scholen Briljant. Vanaf 24 maart 2020 is deze fusie een feit.

In de gemeenschappelijke visietekst lezen we: In een sfeer van vertrouwen en hartelijkheid werken we samen om onze geactualiseerde opvoedingsprojecten te realiseren. We verwelkomen gastvrij – onze christelijke waarden indachtig – kinderen van welke sociaal-culturele achtergrond dan ook. Met aandacht en zorg voor alle leerlingen laten we het unieke in hen aan bod komen. We bieden hen ruimte en kansen om te groeien; een proces met vallen en opstaan. Wie het daarbij moeilijk heeft, mag rekenen op extra ondersteuning en warme aandacht. Het hele schoolteam heeft in dit groeiproces een erg belangrijke rol, dit in samenwerking met de ouders en in een open contact met de lokale gemeenschap. 

VZW christelijke scholen Briljant wil vanuit deze samenwerking sterker staan voor de uitdagingen van vandaag en morgen.

In de dagelijkse werking van de school zal u niet echt veel merken van de fusie, alles blijft even vertrouwd voor u: dezelfde directeurs blijven aan het werk, de leerkrachten veranderen niet, de eigenheid van de scholen blijft behouden binnen de gemeenschappelijke visie. Wel zijn er schooloverstijgende items zoals financiën, veiligheid, personeelsbeleid en ICT waar we met een groter bestuurlijk geheel beter kunnen op inspelen.

Welke zijn de deelnemende scholen?

 • Vrije Basisschool Heilig Hart (Koningshooikt)
 • Vrije Basisschool Heilig Hart van Maria (Berlaar)
 • Vrije Basisschool Ballaarweg – Misstraat (Berlaar)
 • Vrije Basisschool Maria Middelares (Beerzel)
 • Parochieschool Peulis
 • Vrije Basisschool Putte
 • Vrije Basisschool Hallaar
 • Vrije Basisschool Heist centrum (Kerkhofstraat en Oude Liersebaan)
 • Vrije Basisschool Sint-Guibertus (Itegem)
 • Vrije Kleuterschool De Kleine Sint-Jan (Wiekevorst)
 • Sint-Jan Lagere School (Wiekevorst)
 • Instituut Mevrouw Govaerts (buitengewoon Basis- en Secundair onderwijs)
 • Heilig Hart van Maria Berlaar
 • Sint-Lambertusinstituut Heist-op-den-Berg.

 

Wij blijven ons verder inspannen om kwaliteitsvol onderwijs te geven aan uw kind en rekenen ook op uw steun en sympathie daarbij.

Met vriendelijke groet,

 

Namens schoolbestuur en directies

 

Wim Van Asch, voorzitter

Maurice De Hoef, afgevaardigde bestuurder

Mathieu Martens, afgevaardigde bestuurder

Jan Van Deuren, afgevaardigde bestuurder.

Coronavirus update 12 maart 2020  

Sinds gisteren gelden er nieuwe richtlijnen voor de hele bevolking. Die gaan verder dan de bestaande individuele hygiënische voorzorgsmaatregelen. De federale overheid wil zo kwetsbare groepen beschermen en de juiste zorg voor hen garanderen. 

 

De algemene richtlijnen zijn: vermijd situaties waarbij veel mensen samenkomen en verminder contacten tussen een mogelijke besmette persoon en gezonde personen. 

 

Nu is volgens virologen het moment om op deze manier samen de verspreiding van het coronavirus in te dijken. De maatregelen gelden minstens 1 maand, met herziening op 31 maart.  

De Heistse scholen hebben beslist om onderstaande maatregelen aan te houden tot 19 april. 

 

Wat betekenen deze richtlijnen voor onze school? 

 

Als basisprincipe geldt: volwassenen en externen die niet op school moeten zijn houden we uit de school en we beperken het contact tussen kinderen en volwassenen. Dat moet vooral de kwetsbare groepen beschermen. 

 

De komende weken zal onze school zich daarom beperken tot haar kerntaak: lesgeven en de daarmee samenhangende essentiële taken. 

 

Concreet betekent dit voor onze school:

 

Volgende activiteiten gaan door:

 

 • Activiteiten i.v.m. de projectweek rond kunst tijdens de week van 16 maart
  BINNEN de school.

 

Volgende activiteiten stellen we uit:

 

 • Pannenķoekendag van 15 maart 2020;
 • Oudercontact van 2 april. Ouders die we dringend wensen te spreken
  zullen telefonisch gecontacteerd worden door de juffen.

 

Volgende activiteiten gaan niet door:

 

 • ALLE externe activiteiten; 
 • Zwemmen;
 • Bib-bus;
 • Activiteiten i.v.m. de projectweek die gegeven worden door externen.

 

 

De directie volgt de actualiteit en de richtlijnen, gegeven door de verschillende instanties, op de voet en zal ook de ouders zo goed mogelijk informeren.

Pyjamadag 2020: 13 maart 2020

Beste ouder,

Vrijdag 13 maart 2020 is het Nationale Pyjamadag van Bednet.    

En onze school doet mee.

Want Bednet zorgt ervoor dat langdurige zieke kinderen en jongeren die niet naar school kunnen van thuis uit en samen met hun eigen klas toch de lessen kunnen volgen. Door mee te doen, tonen we dat we de zieke kinderen en jongeren steunen en maken we Bednet meer bekend.  Zodat ze nog meer kinderen kunnen helpen.

 

Mag uw kind ook in pyjama naar school komen op 13 maart?  Dat zouden we alvast fijn vinden.

 

www.bednet.be/pyjamadag

Nieuwe richtlijnen om kwetsbare groepen te beschermen. Wat betekent dit voor onze school?   

Vanaf vandaag gelden er nieuwe richtlijnen voor de hele bevolking. Die gaan verder dan de bestaande individuele hygiënische voorzorgsmaatregelen. De federale overheid wil zo kwetsbare groepen beschermen en de juiste zorg voor hen garanderen. 

De algemene richtlijnen zijn: vermijd situaties waarbij veel mensen samenkomen en verminder contacten tussen een mogelijke besmette persoon en gezonde personen. 

Nu is volgens virologen het moment om op deze manier samen de verspreiding van het coronavirus in te dijken. De maatregelen gelden minstens 1 maand, met herziening op 31 maart.   

 

Wat betekenen deze richtlijnen voor onze school? 

Als basisprincipe geldt: volwassenen en externen die niet op school moeten zijn houden we uit de school en we beperken het contact tussen kinderen en volwassenen. Dat moet vooral de kwetsbare groepen beschermen. 

De komende weken zal onze school zich daarom beperken tot haar kerntaak: lesgeven en de daarmee samenhangende essentiële taken. 

Concreet betekent dit voor onze school:

Volgende activiteiten gaan door:

 • Studio Globo Hasselt op 11 maart voor het vijfde leerjaar 
 • Activiteiten i.v.m. de projectweek rond kunst tijdens de week van 16 maart.

 Volgende activiteiten stellen we uit:

 • Pannenķoekendag van 15 maart 2020
 • Oudercontact van 2 april.

 Volgende activiteiten gaan niet door:

 • Zwemmen (tot 31 maart).

 

 Blijven eerdere richtlijnen van toepassing?  

 De eerder gecommuniceerde richtlijnen blijven verder van kracht. We blijven dus waakzaam voor ziektesymptomen bij leerlingen en personeel en blijven de preventieve maatregelen toepassen. 

 

Waarom gaan alle scholen nu niet dicht?  

 Alle scholen preventief sluiten is op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) medisch nog steeds niet nodig:  

 • De gevolgen van het coronavirus zijn voor kinderen veel beperkter. Ze zijn minder ziek en genezen vlotter. Kinderen blijken dus het virus veel beter te verslaan dan volwassenen. 
 • Het doel is nu om kwetsbare groepen te beschermen door het virus te vertragen. Alle scholen sluiten heeft daar op dit moment geen impact op. Integendeel door sluiting zouden kinderen meer contact hebben met de kwetsbare groepen wat we juist willen vermijden. 

 

Wat kan je als ouder doen?  

Bescherm grootouders die tot de risicogroep behoren: 

 • Bekijk of je alternatieven vindt voor het brengen en afhalen van je kind naar school, zodat zij dit niet moeten doen. 
 • Als je kind ziek is, laat het dan niet opvangen door de grootouders. 

 

Heeft je kind een verzwakt immuunsysteem (bv. ten gevolge van een kankerbehandeling of diabetes)  overleg dan met de behandelende arts of thuisblijven aangewezen is.  

Als ouder blijf je de eerder gecommuniceerde preventieve maatregelen verder toepassen.  Je vindt ze op Onderwijs Vlaanderen – Informatie over het coronavirus voor ouders  

 

 

 Meer informatie?  

 Onderwijs Vlaanderen – Informatie over het coronavirus voor ouders 

 

Pedagogische studiedag

Beste ouders,

Op woensdag 18 maart 2020 hebben de leerlingen vrijaf wegens pedagogische studiedag voor de leerkrachten. 

Indien u gebruik wenst te maken van de buitenschoolse kinderopvang op deze vrije dag, dient u zelf tijdig (minstens 7 dagen op voorhand) contact op te nemen met deze dienst op nr. 015/ 25 76 98. 

Met vriendelijke groeten,

Het schoolteam

de inzameling van gebruikte batterijen op school

Beste ouders,

Onze school neemt deel aan het Bebat spaarprogramma voor scholen. Wij zamelen
gebruikte batterijen in en sparen op die manier punten. Per kilo gebruikte batterijen
ontvangen wij van Bebat 1 punt. Deze punten kunnen wij vervolgens inruilen voor
nuttig didactisch materiaal, toffe uitstapjes, busvervoer…

Dubbele puntenactie
Momenteel organiseert Bebat een dubbele puntenactie en kunnen we het puntentotaal van
de school een stevige boost geven. Van 2 maart tot 22 maart krijgt onze school dus
niet 1 maar 2 punten per ingezamelde kilo gebruikte batterijen. Help ons om te sparen
voor leuk extra didactisch materiaal of een originele uitstap voor de leerlingen en breng je
gebruikte batterijen in die periode zeker binnen.

Veilig en eerlijk batterijen inzamelen
Opgelet! Enkel huis-tuin-en-keukenbatterijen zijn toegelaten voor de inzameling op school.
Industriële en professionele batterijen tellen niet mee voor de actie.
Meer informatie over de actie vind je op onze Bebat blog!

Vriendelijke groeten,
De directie en het lerarenteam

Info coronavirus update 1

Er zijn signalen van besmetting met het coronavirus in Vlaamse scholen. 

De besmette personen krijgen de nodige verzorging. Het Agentschap Zorg en Gezondheid is bezig met het contactonderzoek. Dat gaat na met wie een besmette persoon allemaal contact heeft gehad. Afhankelijk van verschillende parameters (o.a. de duur en de intensiteit van een contact) neemt men de nodige maatregelen. 

Wat verandert deze besmetting voor onze school?

Voor onze school verandert er niets: dezelfde richtlijnen blijven van kracht en sluiting is niet aan de orde.

Welke richtlijnen?

We blijven waakzaam voor ziektesymptomen bij leerlingen en personeel. Leerlingen en personeel zonder ziektesymptomen komen naar school.

De school volgt de richtlijnen van de overheid. Mocht je kind op school ziek worden, dan wordt het uit de klas verwijderd en worden de ouders opgebeld. Contacteer dan je huisarts en vraag een huisbezoek of een afspraak buiten de consultatie-uren. Indien er na onderzoek wordt vastgesteld dat het om een coronabesmetting gaat, zal de huisarts het team Infectieziektebestrijding en Vaccinatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid verwittigen, die dan nagaat welke maatregelen er moeten worden genomen in school. 

Wat kan je als ouder doen?

Preventieve maatregelen blijven toepassen

Het coronavirus is niet erger dan een normale wintergriep. Er worden wel meer mensen ziek omdat het een nieuw virus is. Ons lichaam heeft er nog geen antistoffen tegen ontwikkeld. Virussen verspreiden zich vooral via de handen. Om het risico op besmetting in te perken, op school en thuis, is het belangrijk om de preventiemaatregelen blijvend toe te passen:

 • Was regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) je handen. Leer je kind de handen met water en zeep te wassen en doe dat ook zelf. Speciale wasgels zijn niet nodig, gewone zeep volstaat.
 • Moet jij of jouw kind hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van de ellebogen.
 • Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
 • Vermijd handen en kussen  geven.
 • Vermijd nauw contact met zieke personen.
 • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
 • Een mondmasker dragen op school heeft geen enkele zin. 

Krijgt je kind (of jijzelf) koorts, keelpijn, hoofdpijn en begint het te hoesten? Dan is thuisblijven de boodschap. Raadpleeg een huisarts. Hij kan de situatie beoordelen en de gepaste maatregelen nemen.

Je kind is ongewettigd afwezig als je het laat thuisblijven zonder dat het ziektesymptomen heeft.

Praat met je kind over corona

Ook kinderen zijn ongerust nu het coronavirus constant in de media is. Ze horen, zien en lezen net zo goed het nieuws als volwassenen. 5 tips om het gesprek met je kind aan te gaan:

1 Luister vooral

Elk kind is anders en gaat op zijn eigen manier met heftig nieuws om. Stel daarom vragen en laat je kind vooral zelf vertellen. Wat heeft het gezien, gehoord en gelezen? Wat vindt het ervan? Vertrek ook vanuit de behoeftes van je kind: wil het praten, wil het vooral meer informatie, met zijn gevoelens aan de slag, of het laten bezinken? 

2 Geef emoties een plek

Het is logisch dat kinderen angstig, onrustig of wantrouwig zijn. En het is belangrijk dat ze die gevoelens kunnen uiten. Dat kan door over het nieuws te praten, te tekenen of te schrijven. Dat helpt kinderen om hun indrukken te verwerken. Je hoeft je eigen emoties niet te verstoppen, maar het is wel belangrijk dat je ze meteen ook duidt.

3 Benadruk de zeldzaamheid

Leg uit dat een dergelijke epidemie niet vaak voorkomt, en dat het net daarom groot nieuws is waarover iedereen praat. Net zoals een natuurramp, een bizar ongeluk of een aanslag. Dat inzicht helpt je kind om de omvang van de gebeurtenissen te plaatsen.

4 Blijf bij de feiten

Kinderen zijn nieuwsgierig en willen vaak heel praktische dingen weten. Beantwoord alleen de vragen die je kind stelt. Geef eerlijke antwoorden. Maak het niet dramatischer dan het is, maar ook niet minder erg. Vermijd te complexe verklaringen die je kind nog meer angst en verwarring kunnen bezorgen.

Grijp ook de kans aan om je kind te wijzen op hoaxes. Foutieve verhalen en gemanipuleerde beelden doen de ronde. Websites zoals snopes.com en hoaxmelding.nl helpen je om die te ontmaskeren.

5 Benoem ook positieve dingen

Vertel dat overheden wereldwijd maatregelen nemen, en dat hulpverleners klaar staan om de zieken op te vangen en verdere besmetting in te dijken.  

 

Meer informatie?

 

Info over het coronavirus

Op verschillende plaatsen in Europa zijn mensen besmet met het coronavirus Covid-19. De kans is reëel dat er ook in België mensen met het virus zullen opduiken. Maak je geen zorgen, de overheden en gezondheidsdiensten staan klaar om patiënten op te vangen en te verzorgen. 

Wat moet jij als ouder weten en doen?

Wat is het coronavirus?

Coronavirussen komen vaak voor: ook de gewone verkoudheid is een virus uit de coronafamilie. Het virus dat nu voor het eerst in China is aangetroffen, Covid-19, kan zich wereldwijd verspreiden.

Maatregelen?

Zolang er geen of slechts enkele patiënten in ons land opduiken, is het voldoende om deze mensen te isoleren en bij hun contacten waakzaam te zijn voor symptomen. Meer drastische maatregelen zoals sluiting van scholen zijn niet nodig. Pas wanneer er een grotere uitbraak in ons land zou zijn met meerdere patiënten, zal de overheid overwegen om bijvoorbeeld bioscopen of scholen te sluiten of andere plaatsen waar vele mensen samen komen, of om evenementen af te lassen. In dat geval verwittigt de overheid de school, en houden wij je op de hoogte. 

Wat kan ik als ouder doen?

Het coronavirus is niet erger dan een normale wintergriep. Er worden wel meer mensen ziek omdat het een nieuw virus is. Ons lichaam heeft er nog geen antistoffen tegen ontwikkeld. Virussen verspreiden zich vooral via de handen. 

 • Zeker doen: was regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) je handen. Leer je kind de handen met water en zeep te wassen en doe dat ook zelf. Speciale wasgels zijn niet nodig, gewone zeep volstaat.
 • Moet jij of jouw kind hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van de ellebogen.
 • Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
 • Vermijd handen en kussen te geven.

Een mondmasker dragen op school is op dit moment niet nodig. Dat heeft alleen zin in ziekenhuizen waar patiënten met het coronavirus verzorgd worden en in laboratoria waar het lichaamsmateriaal van deze patiënten onderzocht wordt. 

Krijgt je kind (of jijzelf) koorts, keelpijn, hoofdpijn en begint het te hoesten? Hou het dan thuis en raadpleeg een huisarts. Hij kan de situatie beoordelen en de gepaste maatregelen nemen.

Wat doet de school?

De school volgt de richtlijnen van de overheid. Mocht je kind op school ziek worden, dan wordt het uit de klas verwijderd worden de ouders opgebeld. Contacteer dan je huisarts en vraag een huisbezoek of een afspraak buiten de consultatie-uren. Indien er na onderzoek wordt vastgesteld dat het om een coronabesmetting handelt, zal de huisarts het team Infectieziektebestrijding en Vaccinatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid verwittigen die dan nagaat welke maatregelen er moeten worden genomen in school. 

Meer informatie?

 

Pedagogische studiedag

Beste ouders,

Op maandag 3 februari 2020 hebben de leerlingen vrijaf wegens pedagogische studiedag voor de leerkrachten. 

Indien u gebruik wenst te maken van de buitenschoolse kinderopvang op deze vrije dag, dient u zelf tijdig (minstens 7 dagen op voorhand) contact op te nemen met deze dienst op nr. 015/ 25 76 98. 

Met vriendelijke groeten,

Het schoolteam

 

Interscholenzwemwedstrijd

Beste ouders,

Door de gemeentelijke dienst “Sport en recreatie” worden er voor de scholen twee belangrijke sportieve evenementen ingericht.

Op 28 september deden we mee aan de Interscholencross en op 19 februari kan je deelnemen aan de Interscholenzwemwedstrijd. 

Omdat we sport op school erg belangrijk vinden, hopen we dat veel jongens en meisjes hieraan zullen meewerken. Maar we rekenen ook op uw medewerking, beste ouders.

Om aan de zwemwedstrijd te Heist-op-den-Berg deel te nemen, is het wel nodig dat uw kind een lengte van 25m ononderbroken kan zwemmen. Ze hoeven daarom geen wedstrijdzwemmers te zijn!

De Interscholenzwemwedstrijd gaat door op woensdagnamiddag 19 februari 2020 om 14.00 uur (1ste en 2de lj., omkleden vanaf 13u30), om 15.00 uur (3de en 4de lj., omkleden vanaf 14u30) en om 16.00 uur (5de en 6de lj., omkleden vanaf 15u30) in het gemeentelijk zwembad (Lostraat). 

De individuele proeven gaan telkens over 25 meter.

Als uw kind wil deelnemen, vragen we onderstaand strookje (of een zelfgeschreven briefje) vóór 31 januari 2020 in te vullen en mee te geven naar school. 

De directeur,

Christel Lambrechts

Katrien Straetmans

✂————————————————————————————————————————————

Mijn kind(eren):

…………………………………………..……….. leerling van het ………… leerjaar 

 

…………………………………………..……….. leerling van het ………… leerjaar 

 

…………………………………………..……….. leerling van het ………… leerjaar 

 

zal/zullen op woensdag 19 februari 2020 deelnemen aan de Interscholenzwemwedstrijd.

 

Handtekening ouder(s),     ………………………………………..

Beste wensen 2020

Onze kerstwens 2020

 gaat over warme vriendschap

 in een sfeer van 

begrip, steun en vertrouwen

om een nieuw jaar op te bouwen.

 

PRETTIGE FEESTDAGEN & GELUKKIG NIEUWJAAR!

vanwege het schoolteam Sint-Jan Lagere School Wiekevorst

 

 

 

Kerstmis vieren

Beste ouders,

Op vrijdag 20 december 2019 vieren we Kerstmis op school.

De leerlingen mogen enkele kerstattributen meebrengen, zoals bijvoorbeeld een kerstmuts, kerstslingers, kerstkledij enz ….,om dan samen in de klas de sfeer van Kerstmis te brengen.

Het is niet de bedoeling om kerstattributen te gaan kopen.  

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groeten,

Het schoolteam 

 

 

Oudercontact

Beste ouders,

 

Op donderdag 19 december 2019 is er oudercontact in onze school.

Graag willen wij u uitnodigen voor dit oudercontact, om dan samen met u de resultaten te bespreken van uw kind(eren).

U zal op vrijdag 6 december 2019 om 19.00 uur een mail ontvangen met daarin de links om in te schrijven.

Na inschrijving ontvangt u een mail ter bevestiging. Let op! U kan enkel via de links in deze mail inschrijven.

Wie snel is heeft de meeste keuze.!

Indien u problemen heeft bij het inschrijven, mag u altijd de school contacteren.

 

Met vriendelijke groeten,

Het schoolteam

Oproep! vrijwilligers gezocht.

In het derde leerjaar zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die op woensdagvoormiddag willen komen helpen bij de lees-octopus. Mama’s, papa ‘s, oma’s, opa’s, tantes,… die tijd en zin hebben, mogen zich altijd melden bij meester Freddy of via secretariaat@sintjanschool.be.

Pedagogische studiedag

Beste ouders,

Op woensdag 4 december 2019 hebben de leerlingen vrijaf wegens een pedagogische studiedag voor de leerkrachten. 

Indien u gebruik wenst te maken van de buitenschoolse kinderopvang op deze vrije dag, dient u zelf tijdig (minstens 7 dagen op voorhand) contact op te nemen met deze dienst op nr. 015/ 25 76 98. 

Met vriendelijke groeten,

Het schoolteam

Vrije dagen

Beste ouders,

 • Op woensdag 18 september 2019 hebben de leerlingen vrijaf wegens pedagogische studiedag voor de leerkrachten. 
 • Op maandag 30 september 2019 is het geen school wegens een facultatieve verlofdag.

Indien u gebruik wenst te maken van de buitenschoolse kinderopvang op deze vrije dagen, dient u zelf tijdig (minstens 7 dagen op voorhand) contact op te nemen met deze dienst op nr. 015/ 25 76 98. 

Met vriendelijke groeten,

Het schoolteam

paasvakantie eerste leerjaar

Joepie, vakantie!

Jullie mogen de taakjes 2 weken aan de kant leggen en genieten van het mooie weer.  Probeer wel elke dag een beetje te lezen. De verbeterbox staat tijdens de vakantie op maandag-, woensdag-, en vrijdagvoormiddag van 9.00u tot 12.00u buiten om gelezen leesboekjes binnen te brengen. Ik wil jullie ook tijdens de vakantie nieuwe boekjes blijven bezorgen. Zorg er wel voor dat de juf weet welke boekjes je al gelezen hebt. Hieronder vinden jullie in de paasboom enkele suggesties om eens op een ander plekje of in een andere houding te lezen. Mama of papa mag dan van jullie een foto nemen en doorsturen naar de juf. (sabine.goossens@sintjanschool.be) Ik plaats die dan in de fotogalerij op onze nieuwe website van het eerste leerjaar. De nieuwe site is nog volop in de maak. Jullie ontvangen een mailtje van zodra die gebruiksklaar is. Deze site zal de communicatie tussen ons én de klasgenootjes vergemakkelijken. Hij zal na de vakantie ook gebruikt worden voor jullie dag-en weekplanning te bezorgen en taakjes toe te lichten.

Fijne vakantie,

juf Sabine

 

Een website van en voor het 6de!

Beste ouders,

Sinds vandaag heeft het 6de leerjaar er een eigen website bij! Jullie vinden er een overzicht van de voorbije taken, maar ook foto’s, filmpjes, leuke en interessante links, … De kinderen zullen wel nog altijd via Google Classroom opdrachten krijgen. Via mail iets versturen blijven we eveneens doen.

Deze ‘pasgeboren’ site staat nog in z’n kinderschoenen en er zal sowieso heel wat bijkomen.

De kinderen mogen zelf ook knappe foto’s, fantastische filmpjes van een challenge naar ons doorsturen en dan zetten wij die graag bij op onze website. Hun ‘schrijfopdracht tijdens coronavirus’ kan je er al lezen.

Toch een beetje benieuwd?! Klik dan even op deze link: https://sites.google.com/sintjanschool.be/6deleerjaar/homepage

Vriendelijke groeten,

juf Liesje en juf Greet

Laatste werkdag voor een welverdiende vakantie!

Lieve ouders en kameraden van het derde,

 

Het is leuk om te zien dat er zoveel jongens en meisjes zo enthousiast zijn over de opdrachten van de challenge! De resultaten zijn allemaal te bekijken op onze klaswebsite, waarvan hier nog eens de link: https://sites.google.com/sintjanschool.be/derdeleerjaar/homepage

Morgen is het de laatste werk/schooldag, als ik het op bingel zo bekijk zijn de meeste leerlingen met alle oefeningen klaar. Er zijn er ook nog een paar die nog niet zo hard hebben gewerkt als anderen… Zoals ik al eerder zei: het is belangrijk dat de leerstof zo goed mogelijk opgefrist blijft, de afgelopen drie weken waren geen vakantie, die begint pas zaterdag! In de vakantie is het natuurlijk niet de bedoeling dat jullie zo hard werken als de afgelopen weken. Ik ben nog steeds trots op jullie dat jullie ZO hard jullie best hebben gedaan de afgelopen weken.

Wat de challenge betreft, als jullie zin blijven hebben om hiermee verder te gaan, mag dat natuurlijk altijd! Ik sta ook in de vakantie nog paraat om de website up-to-date te houden met jullie foto’s en filmpjes. Ook als jullie iets anders willen laten zien kan ik dit delen via ‘Berichtjes van klasgenoten’ op de website.

 

MORGEN: online videochat in de VIRTUELE KLAS:

Morgen ben ik tussen 10u en 11u aanwezig in onze virtuele klas (zie onze klaswebsite voor meer informatie). Jullie zijn allemaal (ook ouders) welkom in onze virtuele klas om eventueel vragen te stellen of om gewoon eens bij te babbelen!

Hopelijk tot morgen in de virtuele klas!

 

Groetjes,

juf Nina

Onze eigen klaswebsite!

Beste ouders,

Vandaag is onze eigen klaswebsite ontstaan! Het is de bedoeling dat alle informatie van de afgelopen en de komende weken hierop gebundeld wordt. Zo hebben jullie één duidelijk overzicht van alle documenten die gedeeld werden.

De website is nog volop in constructie, maar ik kon niet wachten om hem met jullie te delen. Zeker omdat ik al zo veel leuke foto’s en filmpjes heb ontvangen van enkele kinderen die de challenge zijn aangegaan. Die kunnen jullie ook terugvinden op de website. Ik ze er telkens zo snel mogelijk op te zetten nadat ik ze ontvang. Ga dus zeker nog verder aan de slag met deze challenge, want het is super tof om te zien en dit te delen met je klasgenoten!

Neem zeker al eens een kijkje op de website: https://sites.google.com/sintjanschool.be/derdeleerjaar/homepage

 

Vriendelijke groeten,

juf Nina

Derde leerjaar: werk voor thuis (week 3)

Beste ouders, beste vrienden en vriendinnen,

De laatste week voor de paasvakantie! Nog één weekje een lijstje met taakjes waarvan verwacht wordt dat jullie ermee aan de slag gaan. Daarna twee welverdiende weken rust! Hopelijk zien we elkaar daarna terug, maar dat valt natuurlijk nog af te wachten…

Ziehier de taakjes voor deze week (beginnend vanaf 30/03): Werk week 3

Vergeet deze zeker niet te maken, ik zie dat sommige leerlingen de oefeningen op Bingel zijn vergeten… Jullie krijgen nog enkele dagen de tijd om die van week 2 in te halen.

Nogmaals: jullie zijn allemaal super knap bezig. Ook een welgemeende proficiat en dankjewel aan de ouders om alles in zo goed mogelijke banen te leiden. Onderaan eentje speciaal voor de ouders! Jullie zijn allemaal toppers.

 

Ik kreeg al enkele leuke foto’s en filmpjes binnen van kinderen die aan de slag gingen met de challenge. Super tof om te zien! Als ik een manier heb gevonden om deze te delen met jullie allemaal, laat ik jullie het direct weten. Ga hier vooral verder mee aan de slag, als je zin hebt natuurlijk!

 

Goed bezig allemaal! Veel succes deze week!

Virtuele knuffels

juf Nina

 

coronataakjes week 3

Beste ouders en eersteklassertje,

De nieuwe taakjes voor deze week ( en de welverdiende paasvakantie) vinden jullie in een zakje in jullie brievenbus.

Er worden deze week geen taakjes op bingel klaargezet. Wat niet wil zeggen dat jullie daar niet vrij op mogen oefenen he.

Ook deze week staat de verbeterbox nog aan mijn brievenbus maar tijdens de paasvakantie gaat hij ook een beetje rusten.

Voor knutseltips en leuke tussendoortjes mogen jullie gerust een kijkje nemen bij de info van het tweede leerjaar op onze schoolwebsite.

Geniet van de welverdiende paasvakantie.

Juf Sabine

 

Website 5de leerjaar

Beste ouders,

 

Juf Sofie en ik hebben hard gewerkt aan een website voor het 5de leerjaar. Het is de bedoeling dat daar alles centraal komt te staan. We zijn er nog volop aan bezig, maar jullie kunnen al een kijkje gaan nemen.

Op de homepage staat een knop ‘virtuele klas’ hier kan je, als je klikt op deelnemen en de juf is online een gesprek hebben met de juf en eventueel je vragen stellen. Je vindt er ook een knop ‘weekplanning’.

We weten natuurlijk niet of we na de vakantie terug kunnen starten, dus hebben we geprobeerd het werk van de ouders wat te verlichten. We hebben voor onze leerlingen elke dag 3 taakjes klaargezet, eigenlijk hun werkplanning gemaakt.

Of dit werkt of niet, willen jullie ons op het einde van de week alstublieft van feedback voorzien? Voor ons is het ook een zoeken en proberen.

Hoe vind je de site? Via deze link! https://sites.google.com/sintjanschool.be/5de-leerjaar/homepage

Veel succes en hopelijk werkt alles!

 

Juf Sofie en juf Hannelore