Pedagogische studiedag

Beste ouders,

Op maandag 3 februari 2020 hebben de leerlingen vrijaf wegens pedagogische studiedag voor de leerkrachten. 

Indien u gebruik wenst te maken van de buitenschoolse kinderopvang op deze vrije dag, dient u zelf tijdig (minstens 7 dagen op voorhand) contact op te nemen met deze dienst op nr. 015/ 25 76 98. 

Met vriendelijke groeten,

Het schoolteam

 

Interscholenzwemwedstrijd

Beste ouders,

Door de gemeentelijke dienst “Sport en recreatie” worden er voor de scholen twee belangrijke sportieve evenementen ingericht.

Op 28 september deden we mee aan de Interscholencross en op 19 februari kan je deelnemen aan de Interscholenzwemwedstrijd. 

Omdat we sport op school erg belangrijk vinden, hopen we dat veel jongens en meisjes hieraan zullen meewerken. Maar we rekenen ook op uw medewerking, beste ouders.

Om aan de zwemwedstrijd te Heist-op-den-Berg deel te nemen, is het wel nodig dat uw kind een lengte van 25m ononderbroken kan zwemmen. Ze hoeven daarom geen wedstrijdzwemmers te zijn!

De Interscholenzwemwedstrijd gaat door op woensdagnamiddag 19 februari 2020 om 14.00 uur (1ste en 2de lj., omkleden vanaf 13u30), om 15.00 uur (3de en 4de lj., omkleden vanaf 14u30) en om 16.00 uur (5de en 6de lj., omkleden vanaf 15u30) in het gemeentelijk zwembad (Lostraat). 

De individuele proeven gaan telkens over 25 meter.

Als uw kind wil deelnemen, vragen we onderstaand strookje (of een zelfgeschreven briefje) vóór 31 januari 2020 in te vullen en mee te geven naar school. 

De directeur,

Christel Lambrechts

Katrien Straetmans

✂————————————————————————————————————————————

Mijn kind(eren):

…………………………………………..……….. leerling van het ………… leerjaar 

 

…………………………………………..……….. leerling van het ………… leerjaar 

 

…………………………………………..……….. leerling van het ………… leerjaar 

 

zal/zullen op woensdag 19 februari 2020 deelnemen aan de Interscholenzwemwedstrijd.

 

Handtekening ouder(s),     ………………………………………..

Beste wensen 2020

Onze kerstwens 2020

 gaat over warme vriendschap

 in een sfeer van 

begrip, steun en vertrouwen

om een nieuw jaar op te bouwen.

 

PRETTIGE FEESTDAGEN & GELUKKIG NIEUWJAAR!

vanwege het schoolteam Sint-Jan Lagere School Wiekevorst

 

 

 

Kerstmis vieren

Beste ouders,

Op vrijdag 20 december 2019 vieren we Kerstmis op school.

De leerlingen mogen enkele kerstattributen meebrengen, zoals bijvoorbeeld een kerstmuts, kerstslingers, kerstkledij enz ….,om dan samen in de klas de sfeer van Kerstmis te brengen.

Het is niet de bedoeling om kerstattributen te gaan kopen.  

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groeten,

Het schoolteam 

 

 

Oudercontact

Beste ouders,

 

Op donderdag 19 december 2019 is er oudercontact in onze school.

Graag willen wij u uitnodigen voor dit oudercontact, om dan samen met u de resultaten te bespreken van uw kind(eren).

U zal op vrijdag 6 december 2019 om 19.00 uur een mail ontvangen met daarin de links om in te schrijven.

Na inschrijving ontvangt u een mail ter bevestiging. Let op! U kan enkel via de links in deze mail inschrijven.

Wie snel is heeft de meeste keuze.!

Indien u problemen heeft bij het inschrijven, mag u altijd de school contacteren.

 

Met vriendelijke groeten,

Het schoolteam

Oproep! vrijwilligers gezocht.

In het derde leerjaar zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die op woensdagvoormiddag willen komen helpen bij de lees-octopus. Mama’s, papa ‘s, oma’s, opa’s, tantes,… die tijd en zin hebben, mogen zich altijd melden bij meester Freddy of via secretariaat@sintjanschool.be.

Pedagogische studiedag

Beste ouders,

Op woensdag 4 december 2019 hebben de leerlingen vrijaf wegens een pedagogische studiedag voor de leerkrachten. 

Indien u gebruik wenst te maken van de buitenschoolse kinderopvang op deze vrije dag, dient u zelf tijdig (minstens 7 dagen op voorhand) contact op te nemen met deze dienst op nr. 015/ 25 76 98. 

Met vriendelijke groeten,

Het schoolteam

Vrije dagen

Beste ouders,

  • Op woensdag 18 september 2019 hebben de leerlingen vrijaf wegens pedagogische studiedag voor de leerkrachten. 
  • Op maandag 30 september 2019 is het geen school wegens een facultatieve verlofdag.

Indien u gebruik wenst te maken van de buitenschoolse kinderopvang op deze vrije dagen, dient u zelf tijdig (minstens 7 dagen op voorhand) contact op te nemen met deze dienst op nr. 015/ 25 76 98. 

Met vriendelijke groeten,

Het schoolteam

Theatervoorstelling rond pesten

Beste ouders,

Op maandagvoormiddag 20 januari 2020 gaan de leerlingen van het 4de naar een theatervoorstelling rond pesten.  

Dit is een MEGA-project dat voor alle basisscholen van Heist-op-den-Berg doorgaat in het Cultuurcentrum Zwaneberg.

Alle kosten (busvervoer en voorstelling) worden gedragen door de school.

Vriendelijke groeten,

juf Karin, juf Marita en juf Anita

Bezoek secundaire scholen

Hallo jongens en meisjes van het zesde leerjaar,

Beste ouders,

 

N.a.v. onze W.O.-lessen i.v.m. het secundair onderwijs staan er de komende weken heel wat activiteiten op het programma:

 

  1. Vooraan in het lijstje staan het Sint-Lambertusinstituut van Heist en kOsh in Herentals.

     Op donderdagnamiddag 16 januari 2020 gaat 6A naar het Sint-Lambertusinstituut 

     en op donderdagnamiddag 23 januari 2020 rijdt 6B ernaar toe. Hier gaan jullie je handen uit 

     de mouwen moeten steken om er een ‘bureaublok’ te maken.

     We vertrekken om 12.10 uur met de fiets. Het is dus nodig dat je in onze school blijft eten. 

     Een drankje en een koek mag je wel meenemen in een kleine rugzak. 

     Zorg er vooral voor dat je fiets volledig in orde is!!! En aangepaste kledij!

     Waarschijnlijk zijn we pas rond 16.00 uur terug aan onze school.

 

  1. Op dinsdag 21 januari zullen we kOsh in Herentals bezoeken.

     Jullie mogen daar proeven van acht verschillende lessen uit het secundair onderwijs.

     Iedereen brengt boterhammen, een drankje en een tussendoortje mee in een rugzak.

     Wij rijden er met de bus naartoe. Wij vertrekken stipt om 8.30 uur. Dit alles is gratis.

     We zijn tijdig terug.

 

  1. Op dinsdagvoormiddag 4 februari 2020, brengt de bus (gratis) ons naar 

     de middelbare school ‘Heilig Hart van Maria’ in Berlaar. Hier volgen jullie enkele lesjes. 

     Normaal gezien zijn we ’s middags terug aan onze school. Voor degenen die gewoonlijk naar 

     huis gaan eten, let er wel op dat het die middag toch iets later kan zijn. Misschien blijf je best 

     in onze school eten.

 

  1. Op maandag 10 februari 2020 is er een ‘Wetenschapsdag’ in de Heilig Hartschool van 

     Heist-op-den-Berg. Hier worden geen gewone lessen gegeven. Wat dan wel?! Een lesje 

     glas graveren, een dansles, een lesje chemie, … De rest blijft voorlopig een verrassing.

     Ook op deze dag zorg je voor bokes, een drankje en een tussendoortje verzameld in een 

     rugzak.

     Wij vertrekken stipt om 8.30 uur aan onze school, waar bereidwillige ouders ons naar 

     Heist zullen brengen. Om 14.45 uur komen zij ons terug halen. 

     Het wordt alvast een leerrijke doe-dag!

 

  1. Op dinsdag 31 maart 2020 komen onze oud-leerlingen, zij die nu in ’t eerste jaar van 

     het middelbaar zitten, naar onze school. Jullie krijgen dan de kans om aan hen vragen te 

     stellen over dat eerste jaar. Zij zullen ons eveneens enkele boeken en werkjes laten zien.

     De laatste middelbare school die we gaan bezoeken, is het GO! Atheneum Heist.

     Dit zal doorgaan op woensdag 22 april 2020. 

     Waarschijnlijk worden we met de bus van die school opgehaald. We zijn pas rond 12.20 uur 

     terug aan onze school!

 

Vriendelijke groeten,    

juffen 6de leerjaar