Werk op Bingel: week 2

Beste ouders

We willen jullie mee op de hoogte houden van het werk op Bingel voor de leerlingen. Vanaf vandaag staan er opnieuw 3 taken klaar op het eiland. Dit zijn herhalingsoefeningen van wiskunde, taal en Frans om de geziene leerstof warm te houden. We verwachten dan ook van onze leerlingen dat deze taken degelijk gemaakt worden. De taken zullen een week op Bingel staan, dus is het goed om ze te verdelen zodat elke dag kan gewerkt worden en de kwaliteit er niet onder lijdt. Mogen we aan jullie vragen om dit in de mate van het mogelijke mee in het oog te houden. Wij kunnen het werk van de kinderen op Bingel volgen en merken dat er al heel flink gewerkt is! Helaas stellen we ook vast dat sommigen de oefeningen gewoon doorklikken en zo geen juiste oefeningen maken… Gelukkig zijn dit de uitzonderingen.

Wat de mails van de leerlingen betreft: dit zijn Gmails die we tot nu toe weinig actief gebruikten. De gegevens van deze mails hebben de leerlingen normaal in hun agenda gekleefd (klein smal strookje). Het zou handig zijn om via deze mail de kinderen af en toe te bereiken. Mogen we aan jullie vragen om even te controleren dat deze mail voor je kind werkt en om deze af en toe mee in het oog te houden. Indien het niet lukt of je de gegevens niet vindt, mag je de klasleerkracht een mail sturen. We bezorgen je dan al het nodige.

Voor kinderen die de oefeningen van de geziene lessen in hun boek van Reken Maar mochten afwerken, kan je onderstaande correctiesleutels gebruiken op de site.Let wel op dat er geen nieuwe lessen gemaakt worden!

http://www.viavanin.be/bingel/thuisleren/correctiesleutels

Dank voor jullie medewerking en veel oefenplezier voor de kids!  Zorg goed voor elkaar!

 

Vriendelijke groeten

De juffen van het vierde leerjaar

anita.verelst@sintjanschool.be   karin.somers@sintjanschool.be

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.