Coronavirus update 12 maart 2020  

Sinds gisteren gelden er nieuwe richtlijnen voor de hele bevolking. Die gaan verder dan de bestaande individuele hygiënische voorzorgsmaatregelen. De federale overheid wil zo kwetsbare groepen beschermen en de juiste zorg voor hen garanderen. 

 

De algemene richtlijnen zijn: vermijd situaties waarbij veel mensen samenkomen en verminder contacten tussen een mogelijke besmette persoon en gezonde personen. 

 

Nu is volgens virologen het moment om op deze manier samen de verspreiding van het coronavirus in te dijken. De maatregelen gelden minstens 1 maand, met herziening op 31 maart.  

De Heistse scholen hebben beslist om onderstaande maatregelen aan te houden tot 19 april. 

 

Wat betekenen deze richtlijnen voor onze school? 

 

Als basisprincipe geldt: volwassenen en externen die niet op school moeten zijn houden we uit de school en we beperken het contact tussen kinderen en volwassenen. Dat moet vooral de kwetsbare groepen beschermen. 

 

De komende weken zal onze school zich daarom beperken tot haar kerntaak: lesgeven en de daarmee samenhangende essentiële taken. 

 

Concreet betekent dit voor onze school:

 

Volgende activiteiten gaan door:

 

 • Activiteiten i.v.m. de projectweek rond kunst tijdens de week van 16 maart
  BINNEN de school.

 

Volgende activiteiten stellen we uit:

 

 • Pannenķoekendag van 15 maart 2020;
 • Oudercontact van 2 april. Ouders die we dringend wensen te spreken
  zullen telefonisch gecontacteerd worden door de juffen.

 

Volgende activiteiten gaan niet door:

 

 • ALLE externe activiteiten; 
 • Zwemmen;
 • Bib-bus;
 • Activiteiten i.v.m. de projectweek die gegeven worden door externen.

 

 

De directie volgt de actualiteit en de richtlijnen, gegeven door de verschillende instanties, op de voet en zal ook de ouders zo goed mogelijk informeren.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.