Een website van en voor het 6de!

Beste ouders, Sinds vandaag heeft het 6de leerjaar er een eigen website bij! Jullie vinden er een overzicht van de voorbije taken, maar ook foto’s, filmpjes, leuke en interessante links, … De kinderen zullen wel nog altijd via Google Classroom opdrachten krijgen. Via mail iets versturen blijven we eveneens doen.…

Lees verder

Enquête KU Leuven

Beste ouders, We kregen van enkele studenten van de KU Leuven de vraag om een korte enquête te mogen doen bij de leerlingen van het vierde en het zesde leerjaar. In de onderstaande link vindt u de uitleg en het verder verloop van deze enquête. Het zou voor hen een…

Lees verder

rapporten en oudercontact

Het rapport van de voorbije periode zal na de paasvakantie (op vrijdag 24/4) meegegeven worden met jullie kinderen! Indien de maatregelen i.v.m. het coronavirus tegen die datum niet wijzigen, zullen we trachten om jullie de rapporten op een andere manier te bezorgen. Zoals jullie eerder konden lezen, wordt ook het…

Lees verder

Toelichting!

Beste ouders, Jullie hebben van ons een persoonlijke mail ontvangen om jullie op de hoogte te brengen van de taken voor jullie zoon/dochter in het zesde leerjaar. Zouden jullie die even willen doornemen? Alvast bedankt! Met vriendelijke groeten, juffen 6de

Lees verder

Noodopvang van onze kinderen

Aan kinderen die gebruik maken van de noodopvang willen we vragen om ons iedere dag te verwittigen als uw kind ‘s anderendaags naar de noodopvang van de school komt. Dit kunnen jullie doen via mail naar directie@sintjanschool.be of via telefoon: 014/26.09.83 Dit maakt het voor ons mogelijk om het nodige…

Lees verder

Belangrijk bericht van dienst BKO

Vanaf vrijdag zal de dienst buitenschoolse kinderopvang de Boonmarkt als centrale noodopvang activeren en sluiten de individuele BKO’s aan de scholen.  Aan de ouders wordt gevraagd om de dienst ‘buitenschoolse kinderopvang’ via mail of telefoon te contacteren als ze een kind willen brengen. Een ouder kiest voor vooropvang, optie dagopvang (er rijden…

Lees verder

Leren op afstand: concrete afspraken

De lessen op school zijn t.g.v. de corona-crisis opgeschort. De paasvakantie is echter nog niet begonnen, dus wordt er van de kinderen verwacht dat ze de komende weken thuis zullen werken. Door de juffen worden taken klaargezet op Bingel, in sommige klassen werden bundeltjes meegegeven met de kinderen en in…

Lees verder