Bijkomende info i.v.m. de noodopvang: update!

Vanaf 18 mei 2020 wordt de noodopvang anders georganiseerd. Hier onder vinden jullie meer informatie:

Zit je kind in het derde, vierde of vijfde leerjaar? 

Dan wordt je kind opgevangen in het gebouw van de voorschoolse opvang (de oude pastorie). Let op: je kind moet op voorhand ingeschreven worden bij de dienst BKO (015 75 86 57).

Zit je kind in het eerste, tweede of zesde leerjaar? 

Dan kan je kind opgevangen worden op school tijdens de uren dat het geen les heeft. Ook hier moet je op voorhand inschrijven omdat we moeten rekening houden met de gescheiden contactbubbels!

Jullie krijgen vanavond een mail waarmee je kan inschrijven voor de week van 18 tot 20 mei.

 

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.