Belangrijk bericht van dienst BKO

Vanaf vrijdag zal de dienst buitenschoolse kinderopvang de Boonmarkt als centrale noodopvang activeren en sluiten de individuele BKO’s aan de scholen. 

Aan de ouders wordt gevraagd om de dienst ‘buitenschoolse kinderopvang’ via mail of telefoon te contacteren als ze een kind willen brengen. Een ouder kiest voor vooropvang, optie dagopvang (er rijden geen bussen tussen bko en scholen), naopvang. De ouders kunnen hun kind ook gewoon nog naar de scholen brengen (maar daar is dan geen voor– en naopvang). We werken dus complementair.

Vermoedelijk wordt dit systeem doorgetrokken in de Paasvakantie, maar dit zal van de richtlijnen van hogerhand en het aantal kinderen afhangen”

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.