Buitenschoolse Kinderopvang op 20 maart 2019

Beste ouders,

We hebben u al op de hoogte gebracht dat onze school op 20 maart 2019 gesloten zal zijn omdat de leerkrachten deelnemen aan de onderwijsstaking.

Aan de Buitenschoolse Kinderopvang werd de vraag gesteld of er die dag opvang wordt voorzien.

In principe vallen stakingen niet onder de ‘ schoolvrije dagen’ waarop zij gewoonlijk buitenschoolse kinderopvang  voorzien.

Op 20 maart is hier uitzonderlijk wel aan tegemoet gekomen.

Er wordt opvang voorzien op woensdag 20 maart in de centrale opvanglocatie  BKO Hallaar, L. Carréstraat 2A.

Ouders die gebruik willen maken van de opvang die dag, dienen hier wel vooraf voor in te schrijven en dit kan uiterlijk tot vrijdag 15 maart. Zij dienen die dag uiteraard zelf in te staan voor de verplaatsing naar Hallaar.

Met vriendelijke groeten,

De directeur

 

contactgegevens BKO:     

015 25 76 98, bko@heist-op-den-berg.be

www.heist-op-den-berg.be        

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.