Onderwijsstaking 20 maart 2019

Beste ouder,

Op woensdag 20 maart 2019 organiseren alle onderwijsvakbonden een staking in het onderwijs. Aangezien bijna alle personeelsleden van onze school hieraan deelnemen, zijn wij genoodzaakt onze school te sluiten die dag.

We willen u wel informeren waarom deze staking doorgaat.

Met deze staking “Waarom? Daarom! Zelfs een kind weet wat onderwijs nodig heeft” wil het gemeenschappelijk vakbondsfront onderwijs (COV, COC, ACOD Onderwijs en VSOA Onderwijs) investeringen afdwingen in de volgende regeerakkoorden. Geen besparingsregeringen meer! Investeer in onderwijs!

Het basisonderwijs staakt voor:

     • Voldoende werkingsmiddelen
     • Volwaardige basisomkadering voor leren en onderwijzen in gewoon en buitengewoon basisonderwijs
     • Omkadering voor schoolorganisatie
     • Tijd en middelen voor professionalisering en overleg
     • Werkbaar werk
     • Meer handen in de klas en ondersteuning voor zorg
     • De aanpak van een totaaloplossing voor het buitengewoon onderwijs
     • Tijd voor de kernopdracht
     • De realisatie van een duurzaam plan basisonderwijs

De noden in het (basis-) onderwijs zijn torenhoog en overduidelijk. De roep om investeringen is al vaak herhaald en niet gehoord. Kinderen zijn de toekomst. Ze verdienen kwaliteitsvol onderwijs. Maar de afgelopen regeringen maakten dit wel erg moeilijk. We willen het allerbeste onderwijs bieden, maar het basisonderwijs kreunt onder: de toenemende maatschappelijke druk, de overladen opdracht van de leraar, besparingen en historische onderfinanciering, de verlenging van de loopbaan tot 67 zonder werkbare maatregelen, M-decreet met te weinig ondersteuning in de klas, zware mentale en emotionele belasting waardoor de ziektecijfers stijgen, directeurs die bezwijken, te beperkte middelen voor kleuteronderwijs, lerarentekort en massale uitval bij starters.  #daaromstaaktonderwijs.

We rekenen op uw begrip voor deze actie en excuseren ons voor het eventuele ongemak die dit kan meebrengen.

Met vriendelijke groet,

Namens schoolbestuur en directie

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.