Laatste schooldag

Beste ouders,

Aangezien we van de minister van onderwijs de laatste halve schooldag kindvrij mogen maken, eindigen de lessen op vrijdag 28 juni om 11.55 uur.  

De kinderen krijgen die voormiddag hun rapport mee.

Ouders, die nog graag even met de leerkracht van gedachten wisselen als er problemen zijn

kunnen op vrijdag 28 juni tussen 13.00 uur en 15.00 uur de leerkracht spreken in de klas.

Kinderen waarvan de ouders niet thuis zijn, kunnen naar de buitenschoolse kinderopvang in Hallaar.

U dient dan wel zelf de opvang op voorhand te verwittigen. 

(tel. 015/ 25 76 98, fax. 015/ 25 15 36, bko@ocmw-heist-op-den-berg.be)

Gelieve het onderstaand strookje in te vullen en mee te geven met uw kind indien u een gesprek wenst.

Christel Lambrechts,

Directie

✂——————————————————————————————————————————–

Ondergetekende (naam en voornaam) …………………………………………………………. 

 

ouder van:

…………………………………………………….. klas ………………………

 

…………………………………………………….. klas ………………………

   

…………………………………………………….. klas ………………………

 

wenst een gesprek met de leerkracht op 28 juni tussen 13.00 uur en 15.00 uur

 

wenst een gesprek met de directeur

Schoolfeest

Beste ouders,

Op zaterdag 25 mei 2019 houden wij ons jaarlijks schoolfeest.

Alle leerlingen komen naar school met hun turnbroek aan en met een T-shirt in de kleur zoals afgesproken in de klas. (zwart, geel of rood)

We verwachten de leerlingen om 13.45 uur op school.

Met vriendelijke groeten,

Het schoolteam

Vrije dagen

Beste ouders,

Op woensdag 29 mei 2019 hebben de leerlingen vrijaf wegens een facultatieve verlofdag.

Indien u gebruik wenst te maken van de buitenschoolse kinderopvang op 29 mei, dient u zelf tijdig (minstens 7 dagen op voorhand) contact op te nemen met deze dienst op nr. 015/ 25 76 98.

Op volgende dagen hebben de leerlingen eveneens vrijaf, maar is er geen buitenschoolse kinderopvang:

 • donderdag 30 mei 2019: Hemelvaartsdag
 • vrijdag 31 mei 2019: brugdag
 • maandag 10 juni 2019: Pinkstermaandag

Met vriendelijke groeten,

Het schoolteam

Kledij schoolfeest

Beste ouders,

Op zaterdag 25 mei 2019 houden wij ons jaarlijks schoolfeest.

Alle leerlingen komen naar school met hun turnbroek aan en met een T-shirt in de kleur zoals afgesproken in de klas. (zwart, geel of rood) 

We verwachten de leerlingen om 13.45 uur op school.

Met vriendelijke groeten,

Het schoolteam

OPGELET ! Andere oversteekplaats met gemachtigde opzichter (door werkzaamheden)

Beste ouders,

Vanaf volgende week maandag zal de gemachtigde opzichter niet meer aan het kruispunt van Total en Paradijzen staan,wegens de wegwerkzaamheden. De leerlingen zullen dan wel overgezet worden aan ‘t Groen Hofke door de gemachtigde opzichter.  Uw kind kan het best via de Lage Dreef en dan langs de Witte Gracht zo naar  ‘t Groen Hofke fietsen.  Geef deze info zeker door aan uw kind(eren). 

Met vriendelijke groeten,

Het schoolteam

Spaarpotje Broederlijk Delen

Beste ouders,

Dit jaar sparen wij met de potjes van Broederlijk Delen voor ‘De boeren in Guatemala’.

Alle leerlingen kregen een spaarpotje mee naar huis.

Mogen wij u vragen het spaarpotje van uw kind morgen mee te geven naar school, zodat wij deze op vrijdag 5 april kunnen overhandigen aan de verantwoordelijke van deze organisatie.

Bedankt voor jullie bijdrage.

Met vriendelijke groeten,

Het schoolteam

Buitenschoolse Kinderopvang op 20 maart 2019

Beste ouders,

We hebben u al op de hoogte gebracht dat onze school op 20 maart 2019 gesloten zal zijn omdat de leerkrachten deelnemen aan de onderwijsstaking.

Aan de Buitenschoolse Kinderopvang werd de vraag gesteld of er die dag opvang wordt voorzien.

In principe vallen stakingen niet onder de ‘ schoolvrije dagen’ waarop zij gewoonlijk buitenschoolse kinderopvang  voorzien.

Op 20 maart is hier uitzonderlijk wel aan tegemoet gekomen.

Er wordt opvang voorzien op woensdag 20 maart in de centrale opvanglocatie  BKO Hallaar, L. Carréstraat 2A.

Ouders die gebruik willen maken van de opvang die dag, dienen hier wel vooraf voor in te schrijven en dit kan uiterlijk tot vrijdag 15 maart. Zij dienen die dag uiteraard zelf in te staan voor de verplaatsing naar Hallaar.

Met vriendelijke groeten,

De directeur

 

contactgegevens BKO:     

015 25 76 98, bko@heist-op-den-berg.be

www.heist-op-den-berg.be        

 

Nationale Pyjamadag van Bednet

                                                                   Beste ouder,

Vrijdag 15 maart 2019 is het Nationale Pyjamadag van Bednet.  En onze school doet mee.

Want Bednet zorgt ervoor dat langdurige zieke kinderen en jongeren die niet naar school kunnen van thuis uit en samen met hun eigen klas toch de lessen kunnen volgen. Door mee te doen, tonen we dat we de zieke kinderen en jongeren steunen en maken we Bednet meer bekend.  Zodat ze nog meer kinderen kunnen helpen.

Mag uw kind ook in pyjama naar school komen op 15 maart?  Dat zouden we alvast fijn vinden.

Hebt u vragen over deze ludieke actie? Contacteer dan gerust de school.

www.bednet.be/pyjamadag

Onderwijsstaking 20 maart 2019

Beste ouder,

Op woensdag 20 maart 2019 organiseren alle onderwijsvakbonden een staking in het onderwijs. Aangezien bijna alle personeelsleden van onze school hieraan deelnemen, zijn wij genoodzaakt onze school te sluiten die dag.

We willen u wel informeren waarom deze staking doorgaat.

Met deze staking “Waarom? Daarom! Zelfs een kind weet wat onderwijs nodig heeft” wil het gemeenschappelijk vakbondsfront onderwijs (COV, COC, ACOD Onderwijs en VSOA Onderwijs) investeringen afdwingen in de volgende regeerakkoorden. Geen besparingsregeringen meer! Investeer in onderwijs!

Het basisonderwijs staakt voor:

     • Voldoende werkingsmiddelen
     • Volwaardige basisomkadering voor leren en onderwijzen in gewoon en buitengewoon basisonderwijs
     • Omkadering voor schoolorganisatie
     • Tijd en middelen voor professionalisering en overleg
     • Werkbaar werk
     • Meer handen in de klas en ondersteuning voor zorg
     • De aanpak van een totaaloplossing voor het buitengewoon onderwijs
     • Tijd voor de kernopdracht
     • De realisatie van een duurzaam plan basisonderwijs

De noden in het (basis-) onderwijs zijn torenhoog en overduidelijk. De roep om investeringen is al vaak herhaald en niet gehoord. Kinderen zijn de toekomst. Ze verdienen kwaliteitsvol onderwijs. Maar de afgelopen regeringen maakten dit wel erg moeilijk. We willen het allerbeste onderwijs bieden, maar het basisonderwijs kreunt onder: de toenemende maatschappelijke druk, de overladen opdracht van de leraar, besparingen en historische onderfinanciering, de verlenging van de loopbaan tot 67 zonder werkbare maatregelen, M-decreet met te weinig ondersteuning in de klas, zware mentale en emotionele belasting waardoor de ziektecijfers stijgen, directeurs die bezwijken, te beperkte middelen voor kleuteronderwijs, lerarentekort en massale uitval bij starters.  #daaromstaaktonderwijs.

We rekenen op uw begrip voor deze actie en excuseren ons voor het eventuele ongemak die dit kan meebrengen.

Met vriendelijke groet,

Namens schoolbestuur en directie

Vertrektijd carnavalstoet 13.15 uur

Beste ouders,

De vertrektijd van onze carnavalstoet is lichtjes gewijzigd in samenspraak met het rusthuis.

De stoet vertrekt op vrijdag 1 maart 2019 om 13.15 uur aan de lagere school.

Met vriendelijke groeten,

het schoolteam

DIKKE TRUIENDAG

Beste ouders,

In onze school besteden we ook aandacht aan het milieu.

Op dinsdag 12 februari  2019 is het dikke truiendag.

We zetten de verwarming lager en verwachten dat uw kind(eren) dan extra warm gekleed naar school komen: een dikke trui, een sjaal, extra wollen sokken, …

Dank voor uw medewerking.

Milieuvriendelijke groeten,

Het schoolteam

Facultatieve verlofdag

Beste ouders,

Op woensdag 13 februari 2019 is het geen school wegens een facultatieve verlofdag.

Indien u gebruik wenst te maken van de buitenschoolse kinderopvang op deze vrije dag, dient u zelf tijdig (minstens 7 dagen op voorhand) contact op te nemen met deze dienst op nr. 015/ 25 76 98.

Met vriendelijke groeten,

Het schoolteam

OPROEP MUZIKALE BEGELEIDING CARNAVALSTOET

Beste ouders,

Ook dit jaar vieren we carnaval met een verkleedpartij. We gaan met alle klassen van lagere school en kleuterschool op vrijdag 1 maart  2018 (als het weer het toelaat) een stoet maken die door de dorpskern trekt.

Deze stoet wordt georganiseerd door onze beide fanfares en samen met de kleuterschool worden we uitgenodigd om mee te stappen.

Zijn er misschien vaders of moeders, opa’s of oma’s, nonkels of tantes, broers of zussen of andere sympathisanten die hieraan willen meewerken?

Kan u een instrument bespelen en bent u vrij op vrijdagnamiddag 1 maart, stuur dan een mailtje naar secretariaat@sintjanschool.be of vul onderstaand strookje in en bezorg dit zo vlug mogelijk terug aan de school (en dit ten laatste op maandag 18 februari).

Indien er genoeg interesse is, kunnen we verdere afspraken maken!

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Het schoolteam lagere school en kleuterschool

—————————————————————————————————————————————————————-

NAAM:

ADRES:

zou graag meewerken aan de muzikale begeleiding van de carnavalstoet van de school.

Vrije dagen

Beste ouders,

 • Op woensdag 23 januari 2019 hebben de leerlingen vrijaf wegens pedagogische studiedag voor de leerkrachten.
 • Op woensdag 13 februari 2019 is het geen school wegens een facultatieve verlofdag.

Indien u gebruik wenst te maken van de buitenschoolse kinderopvang op deze vrije dagen, dient u zelf tijdig (minstens 7 dagen op voorhand) contact op te nemen met deze dienst op nr. 015/ 25 76 98.

Met vriendelijke groeten,

Het schoolteam

Interscholenzwemwedstrijd

Beste ouders,

Door de gemeentelijke dienst “Sport en recreatie” worden er voor de scholen twee belangrijke sportieve evenementen ingericht.
Op 22 september deden we mee aan de Interscholencross en op 27 februari kan je deelnemen aan de Interscholenzwemwedstrijd.

Omdat we sport op school erg belangrijk vinden, hopen we dat veel jongens en meisjes hieraan zullen meewerken. Maar we rekenen ook op uw medewerking, beste ouders.

Om aan de zwemwedstrijd te Heist-op-den-Berg deel te nemen, is het wel nodig dat uw kind een lengte van 25 m ononderbroken kan zwemmen. Ze hoeven daarom geen wedstrijdzwemmers te zijn!

De Interscholenzwemwedstrijd gaat door op woensdagnamiddag 27 februari 2019 om 14.00 uur in het gemeentelijk zwembad (Lostraat). Omkleden vanaf 13.30 uur.
De individuele proeven gaan telkens over 25 m.

Als uw kind wil deelnemen, vragen we onderstaand strookje (of een zelfgeschreven briefje) vóór 31 januari 2019 in te vullen en mee te geven naar school.

De directeur,
Christel Lambrechts
✂—————————————————————————————————————–

Mijn kind(eren):

…………………………………………..……….. leerling van het ………… leerjaar

…………………………………………..……….. leerling van het ………… leerjaar

…………………………………………..……….. leerling van het ………… leerjaar

zal/zullen op woensdag 27 februari 2019 deelnemen aan de Interscholenzwemwedstrijd.Handtekening ouder(s),     ………………………………………..

Fietsverlichting

Beste ouders,

Binnenkort komt de politie de fietsverlichting controleren van alle fietsen.

Zorg ervoor dat de fiets van je kind in orde is.

Met vriendelijke groeten,

Het schoolteam

Vrije dag voor de leerlingen

Beste ouders,

Op woensdag 21 november 2018 hebben de leerlingen vrijaf wegens pedagogische studiedag voor de leerkrachten.

Noteer alvast deze vrije dag in uw agenda.

Indien u gebruik wenst te maken van de buitenschoolse kinderopvang die dag, dient u zelf tijdig (minstens 7 dagen op voorhand) contact op te nemen met deze dienst op nr. 015/ 25 76 98.

Met vriendelijke groeten,

Het schoolteam

Adreswijziging school

Beste ouders,

Vanaf heden heeft onze school een nieuw adres.

Oud adres: Paradijzen 16

NIEUW ADRES: PASTORIESTRAAT 26 

Vanaf nu zullen wij enkel dit adres nog gebruiken in onze correspondentie.

Met vriendelijke groeten,

Het schoolteam

Schoolfotograaf

Beste ouders,

Naar jaarlijkse gewoonte komt de schoolfotograaf op bezoek. Dit jaar op WOENSDAG 10 OKTOBER 2018.

Deze activiteit heeft de goedkeuring van de schoolraad.

Van alle kinderen wordt een individuele foto genomen en ook een klasfoto.

Er bestaat ook de mogelijkheid om broertjes en/of zusjes van onze school samen te fotograferen.  Als u voor deze mogelijkheid kiest, vragen we, dat u uw keuze schriftelijk bevestigt.

Natuurlijk, beste ouders, blijft het aankopen van foto’s voor u geheel vrijblijvend.

Christel Lambrechts,

Directeur

—————————————————————————————————————————————————-

Ondergetekende,

ouder van …………………………………  en van ………………………..………………

leerlingen van het ………………… en het …………………… leerjaar,

wenst dat er een foto genomen wordt samen met broer of zus.

 

Handtekening ouders, ……………………….

 

Het ingevulde briefje zo vlug mogelijk afgeven in de klas, ten laatste op vrijdag 5 oktober “18.

Een zelfgeschreven briefje mag ook, dan hoef je het invulbriefje thuis niet af te drukken.

Facultatieve verlofdag

Beste ouders,

Op maandag 1 oktober 2018 is het geen school wegens een facultatieve verlofdag.

Noteer alvast deze vrije dag in uw agenda.

Indien u gebruik wenst te maken van de buitenschoolse kinderopvang die dag, dient u zelf tijdig (minstens 7 dagen op voorhand) contact op te nemen met deze dienst op nr. 015/ 25 76 98.

Met vriendelijke groeten,

Het schoolteam

Pedagogische studiedag

Beste ouders,

Op woensdag 19 september 2018 hebben de leerlingen vrijaf wegens pedagogische studiedag voor de leerkrachten.

Noteer alvast deze vrije dag in uw agenda.

Indien u gebruik wenst te maken van de buitenschoolse kinderopvang op deze dag, dient u zelf tijdig contact op te nemen met deze dienst op nr. 015/ 25 76 98.

Met vriendelijke groeten,

Het schoolteam

Extra info schoolreis

Beste ouders,

Op donderdag 27 juni 2019 gaan de leerlingen van het 5de en 6de op schoolreis.

Omwille van de hoge temperaturen verwachten wij dat alle kinderen zich ‘s morgens al insmeren met een zonnecrème.

De leerlingen brengen OOK mee in hun rugzak:

 • voldoende water en een hervulbare drinkbus
 • een zonnecrème
 • zonnebril

Zorg ervoor dat uw kind voldoende beschermd is tegen het warme weer (b.v.: het dragen van een pet, aangepaste kledij).

Lees ook nog aandachtig de info in de brief die jullie al eerder hebben ontvangen i.v.m. deze schoolreis.

We wensen alle kinderen een leuke schoolreis.

Met vriendelijke groeten,

het schoolteam

Schoolreis

Beste ouders,

Morgen,dinsdag 25 juni 2019, gaan de leerlingen van het 1ste, 2de, 3de en 4de op schoolreis.

Omwille van de hoge temperaturen verwachten wij dat alle kinderen zich ‘s morgens al insmeren met een zonnecrème.

De leerlingen brengen OOK mee in hun rugzak:

 • voldoende water
 • een zonnecrème
 • zonnebril

De leerlingen komen naar school in hun turntruitje en dragen een pet op hun hoofd.

Zorg ervoor dat uw kind voldoende beschermd is tegen het warme weer.

Lees ook nog aandachtig de info in de brief die jullie al eerder hebben ontvangen i.v.m. deze schoolreis.

We wensen alle kinderen een leuke schoolreis.

Met vriendelijke groeten,

het schoolteam

 

picknick met meter/peter – 1ste en 6de lj.

Beste ouders,

Om het meter-peterschap af te sluiten, picknicken de leerlingen van het eerste leerjaar samen met hun peter/meter op maandag 24 juni 2019 gezellig op het grasveld van de school.

Wij brengen dus voor maandagmiddag allemaal boterhammen mee.

Met vriendelijke groeten,

juf Griet, juf Marita, juf Greet en juf Shana