Buitenschoolse Kinderopvang op 20 maart 2019

Beste ouders,

We hebben u al op de hoogte gebracht dat onze school op 20 maart 2019 gesloten zal zijn omdat de leerkrachten deelnemen aan de onderwijsstaking.

Aan de Buitenschoolse Kinderopvang werd de vraag gesteld of er die dag opvang wordt voorzien.

In principe vallen stakingen niet onder de ‘ schoolvrije dagen’ waarop zij gewoonlijk buitenschoolse kinderopvang  voorzien.

Op 20 maart is hier uitzonderlijk wel aan tegemoet gekomen.

Er wordt opvang voorzien op woensdag 20 maart in de centrale opvanglocatie  BKO Hallaar, L. Carréstraat 2A.

Ouders die gebruik willen maken van de opvang die dag, dienen hier wel vooraf voor in te schrijven en dit kan uiterlijk tot vrijdag 15 maart. Zij dienen die dag uiteraard zelf in te staan voor de verplaatsing naar Hallaar.

Met vriendelijke groeten,

De directeur

 

contactgegevens BKO:     

015 25 76 98, bko@heist-op-den-berg.be

www.heist-op-den-berg.be        

 

Nationale Pyjamadag van Bednet

                                                                   Beste ouder,

Vrijdag 15 maart 2019 is het Nationale Pyjamadag van Bednet.  En onze school doet mee.

Want Bednet zorgt ervoor dat langdurige zieke kinderen en jongeren die niet naar school kunnen van thuis uit en samen met hun eigen klas toch de lessen kunnen volgen. Door mee te doen, tonen we dat we de zieke kinderen en jongeren steunen en maken we Bednet meer bekend.  Zodat ze nog meer kinderen kunnen helpen.

Mag uw kind ook in pyjama naar school komen op 15 maart?  Dat zouden we alvast fijn vinden.

Hebt u vragen over deze ludieke actie? Contacteer dan gerust de school.

www.bednet.be/pyjamadag

Onderwijsstaking 20 maart 2019

Beste ouder,

Op woensdag 20 maart 2019 organiseren alle onderwijsvakbonden een staking in het onderwijs. Aangezien bijna alle personeelsleden van onze school hieraan deelnemen, zijn wij genoodzaakt onze school te sluiten die dag.

We willen u wel informeren waarom deze staking doorgaat.

Met deze staking “Waarom? Daarom! Zelfs een kind weet wat onderwijs nodig heeft” wil het gemeenschappelijk vakbondsfront onderwijs (COV, COC, ACOD Onderwijs en VSOA Onderwijs) investeringen afdwingen in de volgende regeerakkoorden. Geen besparingsregeringen meer! Investeer in onderwijs!

Het basisonderwijs staakt voor:

     • Voldoende werkingsmiddelen
     • Volwaardige basisomkadering voor leren en onderwijzen in gewoon en buitengewoon basisonderwijs
     • Omkadering voor schoolorganisatie
     • Tijd en middelen voor professionalisering en overleg
     • Werkbaar werk
     • Meer handen in de klas en ondersteuning voor zorg
     • De aanpak van een totaaloplossing voor het buitengewoon onderwijs
     • Tijd voor de kernopdracht
     • De realisatie van een duurzaam plan basisonderwijs

De noden in het (basis-) onderwijs zijn torenhoog en overduidelijk. De roep om investeringen is al vaak herhaald en niet gehoord. Kinderen zijn de toekomst. Ze verdienen kwaliteitsvol onderwijs. Maar de afgelopen regeringen maakten dit wel erg moeilijk. We willen het allerbeste onderwijs bieden, maar het basisonderwijs kreunt onder: de toenemende maatschappelijke druk, de overladen opdracht van de leraar, besparingen en historische onderfinanciering, de verlenging van de loopbaan tot 67 zonder werkbare maatregelen, M-decreet met te weinig ondersteuning in de klas, zware mentale en emotionele belasting waardoor de ziektecijfers stijgen, directeurs die bezwijken, te beperkte middelen voor kleuteronderwijs, lerarentekort en massale uitval bij starters.  #daaromstaaktonderwijs.

We rekenen op uw begrip voor deze actie en excuseren ons voor het eventuele ongemak die dit kan meebrengen.

Met vriendelijke groet,

Namens schoolbestuur en directie

Vertrektijd carnavalstoet 13.15 uur

Beste ouders,

De vertrektijd van onze carnavalstoet is lichtjes gewijzigd in samenspraak met het rusthuis.

De stoet vertrekt op vrijdag 1 maart 2019 om 13.15 uur aan de lagere school.

Met vriendelijke groeten,

het schoolteam

DIKKE TRUIENDAG

Beste ouders,

In onze school besteden we ook aandacht aan het milieu.

Op dinsdag 12 februari  2019 is het dikke truiendag.

We zetten de verwarming lager en verwachten dat uw kind(eren) dan extra warm gekleed naar school komen: een dikke trui, een sjaal, extra wollen sokken, …

Dank voor uw medewerking.

Milieuvriendelijke groeten,

Het schoolteam

Facultatieve verlofdag

Beste ouders,

Op woensdag 13 februari 2019 is het geen school wegens een facultatieve verlofdag.

Indien u gebruik wenst te maken van de buitenschoolse kinderopvang op deze vrije dag, dient u zelf tijdig (minstens 7 dagen op voorhand) contact op te nemen met deze dienst op nr. 015/ 25 76 98.

Met vriendelijke groeten,

Het schoolteam

OPROEP MUZIKALE BEGELEIDING CARNAVALSTOET

Beste ouders,

Ook dit jaar vieren we carnaval met een verkleedpartij. We gaan met alle klassen van lagere school en kleuterschool op vrijdag 1 maart  2018 (als het weer het toelaat) een stoet maken die door de dorpskern trekt.

Deze stoet wordt georganiseerd door onze beide fanfares en samen met de kleuterschool worden we uitgenodigd om mee te stappen.

Zijn er misschien vaders of moeders, opa’s of oma’s, nonkels of tantes, broers of zussen of andere sympathisanten die hieraan willen meewerken?

Kan u een instrument bespelen en bent u vrij op vrijdagnamiddag 1 maart, stuur dan een mailtje naar secretariaat@sintjanschool.be of vul onderstaand strookje in en bezorg dit zo vlug mogelijk terug aan de school (en dit ten laatste op maandag 18 februari).

Indien er genoeg interesse is, kunnen we verdere afspraken maken!

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Het schoolteam lagere school en kleuterschool

—————————————————————————————————————————————————————-

NAAM:

ADRES:

zou graag meewerken aan de muzikale begeleiding van de carnavalstoet van de school.

Vrije dagen

Beste ouders,

 • Op woensdag 23 januari 2019 hebben de leerlingen vrijaf wegens pedagogische studiedag voor de leerkrachten.
 • Op woensdag 13 februari 2019 is het geen school wegens een facultatieve verlofdag.

Indien u gebruik wenst te maken van de buitenschoolse kinderopvang op deze vrije dagen, dient u zelf tijdig (minstens 7 dagen op voorhand) contact op te nemen met deze dienst op nr. 015/ 25 76 98.

Met vriendelijke groeten,

Het schoolteam

Interscholenzwemwedstrijd

Beste ouders,

Door de gemeentelijke dienst “Sport en recreatie” worden er voor de scholen twee belangrijke sportieve evenementen ingericht.
Op 22 september deden we mee aan de Interscholencross en op 27 februari kan je deelnemen aan de Interscholenzwemwedstrijd.

Omdat we sport op school erg belangrijk vinden, hopen we dat veel jongens en meisjes hieraan zullen meewerken. Maar we rekenen ook op uw medewerking, beste ouders.

Om aan de zwemwedstrijd te Heist-op-den-Berg deel te nemen, is het wel nodig dat uw kind een lengte van 25 m ononderbroken kan zwemmen. Ze hoeven daarom geen wedstrijdzwemmers te zijn!

De Interscholenzwemwedstrijd gaat door op woensdagnamiddag 27 februari 2019 om 14.00 uur in het gemeentelijk zwembad (Lostraat). Omkleden vanaf 13.30 uur.
De individuele proeven gaan telkens over 25 m.

Als uw kind wil deelnemen, vragen we onderstaand strookje (of een zelfgeschreven briefje) vóór 31 januari 2019 in te vullen en mee te geven naar school.

De directeur,
Christel Lambrechts
✂—————————————————————————————————————–

Mijn kind(eren):

…………………………………………..……….. leerling van het ………… leerjaar

…………………………………………..……….. leerling van het ………… leerjaar

…………………………………………..……….. leerling van het ………… leerjaar

zal/zullen op woensdag 27 februari 2019 deelnemen aan de Interscholenzwemwedstrijd.Handtekening ouder(s),     ………………………………………..

Fietsverlichting

Beste ouders,

Binnenkort komt de politie de fietsverlichting controleren van alle fietsen.

Zorg ervoor dat de fiets van je kind in orde is.

Met vriendelijke groeten,

Het schoolteam

Vrije dag voor de leerlingen

Beste ouders,

Op woensdag 21 november 2018 hebben de leerlingen vrijaf wegens pedagogische studiedag voor de leerkrachten.

Noteer alvast deze vrije dag in uw agenda.

Indien u gebruik wenst te maken van de buitenschoolse kinderopvang die dag, dient u zelf tijdig (minstens 7 dagen op voorhand) contact op te nemen met deze dienst op nr. 015/ 25 76 98.

Met vriendelijke groeten,

Het schoolteam

Adreswijziging school

Beste ouders,

Vanaf heden heeft onze school een nieuw adres.

Oud adres: Paradijzen 16

NIEUW ADRES: PASTORIESTRAAT 26 

Vanaf nu zullen wij enkel dit adres nog gebruiken in onze correspondentie.

Met vriendelijke groeten,

Het schoolteam

Schoolfotograaf

Beste ouders,

Naar jaarlijkse gewoonte komt de schoolfotograaf op bezoek. Dit jaar op WOENSDAG 10 OKTOBER 2018.

Deze activiteit heeft de goedkeuring van de schoolraad.

Van alle kinderen wordt een individuele foto genomen en ook een klasfoto.

Er bestaat ook de mogelijkheid om broertjes en/of zusjes van onze school samen te fotograferen.  Als u voor deze mogelijkheid kiest, vragen we, dat u uw keuze schriftelijk bevestigt.

Natuurlijk, beste ouders, blijft het aankopen van foto’s voor u geheel vrijblijvend.

Christel Lambrechts,

Directeur

—————————————————————————————————————————————————-

Ondergetekende,

ouder van …………………………………  en van ………………………..………………

leerlingen van het ………………… en het …………………… leerjaar,

wenst dat er een foto genomen wordt samen met broer of zus.

 

Handtekening ouders, ……………………….

 

Het ingevulde briefje zo vlug mogelijk afgeven in de klas, ten laatste op vrijdag 5 oktober “18.

Een zelfgeschreven briefje mag ook, dan hoef je het invulbriefje thuis niet af te drukken.

Facultatieve verlofdag

Beste ouders,

Op maandag 1 oktober 2018 is het geen school wegens een facultatieve verlofdag.

Noteer alvast deze vrije dag in uw agenda.

Indien u gebruik wenst te maken van de buitenschoolse kinderopvang die dag, dient u zelf tijdig (minstens 7 dagen op voorhand) contact op te nemen met deze dienst op nr. 015/ 25 76 98.

Met vriendelijke groeten,

Het schoolteam

Pedagogische studiedag

Beste ouders,

Op woensdag 19 september 2018 hebben de leerlingen vrijaf wegens pedagogische studiedag voor de leerkrachten.

Noteer alvast deze vrije dag in uw agenda.

Indien u gebruik wenst te maken van de buitenschoolse kinderopvang op deze dag, dient u zelf tijdig contact op te nemen met deze dienst op nr. 015/ 25 76 98.

Met vriendelijke groeten,

Het schoolteam

Inschrijvingen oudercontact

Beste ouders,

Gisteren kreeg u allemaal een mededeling om digitaal in te schrijven voor het oudercontact op 3 april 2019.

Indien u dit nog niet gedaan hebt, u heeft tijd tot 24 maart.

Gelieve tijdig in te schrijven.

Indien u geen bevestigingsmail gekregen hebt na inschrijving, laat een seintje aan de school.

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groeten,

Het schoolteam

 

 

Bibspel 4B – Wie kan voor vervoer zorgen?

Beste ouders,

Onze klas is ingeschreven voor het ‘Bibspel van de Jeugdboekenmaand’.

Op donderdag 28 maart 2019 nemen de leerlingen van 4B deel aan dit spel in de Bib van Heist-op-den-Berg.  Deze activiteit vangt aan om 13.30 uur, eindigt om 15.00 uur en is volledig gratis.

Tijdens het bibspel worden er foto’s genomen die achteraf kunnen gebruikt worden voor publiciteit van de bib in drukwerk of op sociale media. Leerlingen die hiermee problemen hebben en niet geportretteerd willen worden, melden dit vooraf aan de juf.

Voor het vervoer zijn we op zoek naar vrijwillige chauffeurs.

Indien u kan rijden, vul dan onderstaand strookje in (of zelfgeschreven briefje) en geef het zo spoedig mogelijk mee met uw kind.

Alvast veel plezier en succes gewenst bij dit spel.

Met vriendelijke groeten,

Juf Liesje

✂————————————————————————————————————–

Wie kan op donderdag 28 maart 2019 voor vervoer zorgen naar de Bib in Heist-o/d-Berg?

Naam: ………………………………………………

Aantal leerlingen die je kan vervoeren? ………………

🔿    Vertrek aan de school: 13.15 uur stipt

🔿    Vertrek aan de bib: 15.00 uur

Naam kind: ………………………………………….     Klas 4B

Dank bij voorbaat

Met vriendelijke groeten,

Juf Liesje

Bibspel 4B: Wie kan voor vervoer zorgen?

Beste ouders,

Onze klas is ingeschreven voor het ‘Bibspel van de Jeugdboekenmaand’.

Op donderdag 28 maart 2019 nemen de leerlingen van 4B deel aan dit spel in de Bib van Heist-op-den-Berg.  Deze activiteit vangt aan om 13.30 uur, eindigt om 15.00 uur en is volledig gratis.

Tijdens het bibspel worden er foto’s genomen die achteraf kunnen gebruikt worden voor publiciteit van de bib in drukwerk of op sociale media.  Leerlingen die hiermee problemen hebben en niet geportretteerd willen worden, melden dit vooraf aan de juf.

Voor het vervoer zijn we op zoek naar vrijwillige chauffeurs.

Indien u kan rijden, vul dan onderstaand strookje in (of een zelfgeschreven briefje) en geef het zo spoedig mogelijk mee met uw kind.

Alvast veel plezier en succes gewenst bij dit spel.

Met vriendelijke groeten,

Juf Liesje

✂————————————————————————————————————–

Wie kan op donderdag 28 maart 2019 voor vervoer zorgen naar de Bib in Heist-o/d-Berg?

Naam: ………………………………………………

Aantal leerlingen die je kan vervoeren? ………………

🔿    Vertrek aan de school: 13.15 uur stipt

🔿    Vertrek aan de bib: 15.00 uur

Naam kind: ………………………………………….     Klas 4B

Dank bij voorbaat

Met vriendelijke groeten,

Juf Liesje

Oefenen fietsexamen 6de lj.

Beste ouders,

Op DONDERDAG 21 MAART 2019 in de namiddag gaan alle leerlingen van het 6de leerjaar, onder begeleiding van politie en leerkrachten, oefenen met de fiets ter voorbereiding van het fietsexamen.

Bij het afleggen van de fietsroute zal de politie meer uitleg geven aan de kinderen en hun aandachtig maken waarop ze zeker moeten letten in het verkeer.

Alle kinderen komen die dag naar school met EEN FIETS DIE VOLLEDIG IN ORDE is.

We vergeten ons FLUOHESJE niet. Het dragen van een fietshelm is ook een meerwaarde.

Gelieve je fiets na te kijken (2 werkende remmen, opgepompte banden, …), zodat hij zeker in orde is tegen donderdag 21 maart.

De leerlingen brengen ook handschoenen, muts, koek en drankje mee.

Alvast bedankt en veel fietsplezier!

Juf Greet en juf Shana

Beste ouders,

De voorbije dagen zijn in onze school weer hoofdluizen gesignaleerd. Dat luizen onschuldig zijn, belet niet dat ze uiterst vervelend en vooral heel besmettelijk zijn, zeker onder kinderen.

Daarom kunnen we maar beter op onze hoede zijn, zonder paniek maar met de juiste aanpak.

Wil u a.u.b. ook zo vlug mogelijk de school verwittigen, zodat we de behandeling goed kunnen mee opvolgen.

Controleer grondig de hoofdjes van uw kind. Eventuele luizen zijn soms moeilijk te zien want ze kruipen snel rond. De neten vastgeklit aan de haren, kan je echter gemakkelijk waarnemen.

Hardnekkige, irritante jeuk kan ook een aanwijzing zijn voor de aanwezigheid van hoofdluizen.

Ook in de klas zullen we de hoofdjes nakijken.

Indien u luizen of neten aantreft, is behandelen absoluut noodzakelijk. Uw apotheker zal u een aangepast product voorstellen. Lees steeds eerst goed de gebruiksaanwijzing van de producten. Indien er na de behandeling nog neten te vinden zijn moet de behandeling herhaald worden tot alle neten verdwenen zijn. Uit deze neten komen immers weer nieuwe luizen te voorschijn.

Heel doeltreffend is ook de natkammethode.  Je smeert de haren in met conditioner (haarbalsem, crèmespoeling) en kamt dan het haar uit lok per lok, met het hoofd naar voor.  Je kamt vanaf de hoofdhuid naar beneden. Deze behandeling moet dagelijks (1 à 2 keer) herhaald worden.

Was ook kleren, jasjes, sjaaltjes en beddengoed en maak zetels, kussens, enz. goed schoon met de stofzuiger. Reinig alle kammen en borstels met kokend water.

Controleer ook het hoofdhaar van alle gezinsleden.

Op voorhand behandelen heeft echter geen zin.

Mogen we ook vragen om uw kind niet mee te laten zwemmen zolang het in behandeling is.  Vooral bij het uitkleden (ook bij de turnles) kan de besmetting zeer gemakkelijk doorgegeven worden.

We vragen de medewerking van alle ouders om dit probleem zo vlug mogelijk op te lossen.

Met vriendelijke groeten,

C. Lambrechts,

Directeur