Spaarpotje Broederlijk Delen

Beste ouders,

Dit jaar sparen wij met de potjes van Broederlijk Delen voor ‘De boeren in Guatemala’.

Alle leerlingen kregen een spaarpotje mee naar huis.

Mogen wij u vragen het spaarpotje van uw kind morgen mee te geven naar school, zodat wij deze op vrijdag 5 april kunnen overhandigen aan de verantwoordelijke van deze organisatie.

Bedankt voor jullie bijdrage.

Met vriendelijke groeten,

Het schoolteam

Buitenschoolse Kinderopvang op 20 maart 2019

Beste ouders,

We hebben u al op de hoogte gebracht dat onze school op 20 maart 2019 gesloten zal zijn omdat de leerkrachten deelnemen aan de onderwijsstaking.

Aan de Buitenschoolse Kinderopvang werd de vraag gesteld of er die dag opvang wordt voorzien.

In principe vallen stakingen niet onder de ‘ schoolvrije dagen’ waarop zij gewoonlijk buitenschoolse kinderopvang  voorzien.

Op 20 maart is hier uitzonderlijk wel aan tegemoet gekomen.

Er wordt opvang voorzien op woensdag 20 maart in de centrale opvanglocatie  BKO Hallaar, L. Carréstraat 2A.

Ouders die gebruik willen maken van de opvang die dag, dienen hier wel vooraf voor in te schrijven en dit kan uiterlijk tot vrijdag 15 maart. Zij dienen die dag uiteraard zelf in te staan voor de verplaatsing naar Hallaar.

Met vriendelijke groeten,

De directeur

 

contactgegevens BKO:     

015 25 76 98, bko@heist-op-den-berg.be

www.heist-op-den-berg.be        

 

Nationale Pyjamadag van Bednet

                                                                   Beste ouder,

Vrijdag 15 maart 2019 is het Nationale Pyjamadag van Bednet.  En onze school doet mee.

Want Bednet zorgt ervoor dat langdurige zieke kinderen en jongeren die niet naar school kunnen van thuis uit en samen met hun eigen klas toch de lessen kunnen volgen. Door mee te doen, tonen we dat we de zieke kinderen en jongeren steunen en maken we Bednet meer bekend.  Zodat ze nog meer kinderen kunnen helpen.

Mag uw kind ook in pyjama naar school komen op 15 maart?  Dat zouden we alvast fijn vinden.

Hebt u vragen over deze ludieke actie? Contacteer dan gerust de school.

www.bednet.be/pyjamadag

Onderwijsstaking 20 maart 2019

Beste ouder,

Op woensdag 20 maart 2019 organiseren alle onderwijsvakbonden een staking in het onderwijs. Aangezien bijna alle personeelsleden van onze school hieraan deelnemen, zijn wij genoodzaakt onze school te sluiten die dag.

We willen u wel informeren waarom deze staking doorgaat.

Met deze staking “Waarom? Daarom! Zelfs een kind weet wat onderwijs nodig heeft” wil het gemeenschappelijk vakbondsfront onderwijs (COV, COC, ACOD Onderwijs en VSOA Onderwijs) investeringen afdwingen in de volgende regeerakkoorden. Geen besparingsregeringen meer! Investeer in onderwijs!

Het basisonderwijs staakt voor:

     • Voldoende werkingsmiddelen
     • Volwaardige basisomkadering voor leren en onderwijzen in gewoon en buitengewoon basisonderwijs
     • Omkadering voor schoolorganisatie
     • Tijd en middelen voor professionalisering en overleg
     • Werkbaar werk
     • Meer handen in de klas en ondersteuning voor zorg
     • De aanpak van een totaaloplossing voor het buitengewoon onderwijs
     • Tijd voor de kernopdracht
     • De realisatie van een duurzaam plan basisonderwijs

De noden in het (basis-) onderwijs zijn torenhoog en overduidelijk. De roep om investeringen is al vaak herhaald en niet gehoord. Kinderen zijn de toekomst. Ze verdienen kwaliteitsvol onderwijs. Maar de afgelopen regeringen maakten dit wel erg moeilijk. We willen het allerbeste onderwijs bieden, maar het basisonderwijs kreunt onder: de toenemende maatschappelijke druk, de overladen opdracht van de leraar, besparingen en historische onderfinanciering, de verlenging van de loopbaan tot 67 zonder werkbare maatregelen, M-decreet met te weinig ondersteuning in de klas, zware mentale en emotionele belasting waardoor de ziektecijfers stijgen, directeurs die bezwijken, te beperkte middelen voor kleuteronderwijs, lerarentekort en massale uitval bij starters.  #daaromstaaktonderwijs.

We rekenen op uw begrip voor deze actie en excuseren ons voor het eventuele ongemak die dit kan meebrengen.

Met vriendelijke groet,

Namens schoolbestuur en directie

Vertrektijd carnavalstoet 13.15 uur

Beste ouders,

De vertrektijd van onze carnavalstoet is lichtjes gewijzigd in samenspraak met het rusthuis.

De stoet vertrekt op vrijdag 1 maart 2019 om 13.15 uur aan de lagere school.

Met vriendelijke groeten,

het schoolteam

DIKKE TRUIENDAG

Beste ouders,

In onze school besteden we ook aandacht aan het milieu.

Op dinsdag 12 februari  2019 is het dikke truiendag.

We zetten de verwarming lager en verwachten dat uw kind(eren) dan extra warm gekleed naar school komen: een dikke trui, een sjaal, extra wollen sokken, …

Dank voor uw medewerking.

Milieuvriendelijke groeten,

Het schoolteam

Facultatieve verlofdag

Beste ouders,

Op woensdag 13 februari 2019 is het geen school wegens een facultatieve verlofdag.

Indien u gebruik wenst te maken van de buitenschoolse kinderopvang op deze vrije dag, dient u zelf tijdig (minstens 7 dagen op voorhand) contact op te nemen met deze dienst op nr. 015/ 25 76 98.

Met vriendelijke groeten,

Het schoolteam

OPROEP MUZIKALE BEGELEIDING CARNAVALSTOET

Beste ouders,

Ook dit jaar vieren we carnaval met een verkleedpartij. We gaan met alle klassen van lagere school en kleuterschool op vrijdag 1 maart  2018 (als het weer het toelaat) een stoet maken die door de dorpskern trekt.

Deze stoet wordt georganiseerd door onze beide fanfares en samen met de kleuterschool worden we uitgenodigd om mee te stappen.

Zijn er misschien vaders of moeders, opa’s of oma’s, nonkels of tantes, broers of zussen of andere sympathisanten die hieraan willen meewerken?

Kan u een instrument bespelen en bent u vrij op vrijdagnamiddag 1 maart, stuur dan een mailtje naar secretariaat@sintjanschool.be of vul onderstaand strookje in en bezorg dit zo vlug mogelijk terug aan de school (en dit ten laatste op maandag 18 februari).

Indien er genoeg interesse is, kunnen we verdere afspraken maken!

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Het schoolteam lagere school en kleuterschool

—————————————————————————————————————————————————————-

NAAM:

ADRES:

zou graag meewerken aan de muzikale begeleiding van de carnavalstoet van de school.

Vrije dagen

Beste ouders,

 • Op woensdag 23 januari 2019 hebben de leerlingen vrijaf wegens pedagogische studiedag voor de leerkrachten.
 • Op woensdag 13 februari 2019 is het geen school wegens een facultatieve verlofdag.

Indien u gebruik wenst te maken van de buitenschoolse kinderopvang op deze vrije dagen, dient u zelf tijdig (minstens 7 dagen op voorhand) contact op te nemen met deze dienst op nr. 015/ 25 76 98.

Met vriendelijke groeten,

Het schoolteam

Interscholenzwemwedstrijd

Beste ouders,

Door de gemeentelijke dienst “Sport en recreatie” worden er voor de scholen twee belangrijke sportieve evenementen ingericht.
Op 22 september deden we mee aan de Interscholencross en op 27 februari kan je deelnemen aan de Interscholenzwemwedstrijd.

Omdat we sport op school erg belangrijk vinden, hopen we dat veel jongens en meisjes hieraan zullen meewerken. Maar we rekenen ook op uw medewerking, beste ouders.

Om aan de zwemwedstrijd te Heist-op-den-Berg deel te nemen, is het wel nodig dat uw kind een lengte van 25 m ononderbroken kan zwemmen. Ze hoeven daarom geen wedstrijdzwemmers te zijn!

De Interscholenzwemwedstrijd gaat door op woensdagnamiddag 27 februari 2019 om 14.00 uur in het gemeentelijk zwembad (Lostraat). Omkleden vanaf 13.30 uur.
De individuele proeven gaan telkens over 25 m.

Als uw kind wil deelnemen, vragen we onderstaand strookje (of een zelfgeschreven briefje) vóór 31 januari 2019 in te vullen en mee te geven naar school.

De directeur,
Christel Lambrechts
✂—————————————————————————————————————–

Mijn kind(eren):

…………………………………………..……….. leerling van het ………… leerjaar

…………………………………………..……….. leerling van het ………… leerjaar

…………………………………………..……….. leerling van het ………… leerjaar

zal/zullen op woensdag 27 februari 2019 deelnemen aan de Interscholenzwemwedstrijd.Handtekening ouder(s),     ………………………………………..

Fietsverlichting

Beste ouders,

Binnenkort komt de politie de fietsverlichting controleren van alle fietsen.

Zorg ervoor dat de fiets van je kind in orde is.

Met vriendelijke groeten,

Het schoolteam

Vrije dag voor de leerlingen

Beste ouders,

Op woensdag 21 november 2018 hebben de leerlingen vrijaf wegens pedagogische studiedag voor de leerkrachten.

Noteer alvast deze vrije dag in uw agenda.

Indien u gebruik wenst te maken van de buitenschoolse kinderopvang die dag, dient u zelf tijdig (minstens 7 dagen op voorhand) contact op te nemen met deze dienst op nr. 015/ 25 76 98.

Met vriendelijke groeten,

Het schoolteam

Adreswijziging school

Beste ouders,

Vanaf heden heeft onze school een nieuw adres.

Oud adres: Paradijzen 16

NIEUW ADRES: PASTORIESTRAAT 26 

Vanaf nu zullen wij enkel dit adres nog gebruiken in onze correspondentie.

Met vriendelijke groeten,

Het schoolteam

Schoolfotograaf

Beste ouders,

Naar jaarlijkse gewoonte komt de schoolfotograaf op bezoek. Dit jaar op WOENSDAG 10 OKTOBER 2018.

Deze activiteit heeft de goedkeuring van de schoolraad.

Van alle kinderen wordt een individuele foto genomen en ook een klasfoto.

Er bestaat ook de mogelijkheid om broertjes en/of zusjes van onze school samen te fotograferen.  Als u voor deze mogelijkheid kiest, vragen we, dat u uw keuze schriftelijk bevestigt.

Natuurlijk, beste ouders, blijft het aankopen van foto’s voor u geheel vrijblijvend.

Christel Lambrechts,

Directeur

—————————————————————————————————————————————————-

Ondergetekende,

ouder van …………………………………  en van ………………………..………………

leerlingen van het ………………… en het …………………… leerjaar,

wenst dat er een foto genomen wordt samen met broer of zus.

 

Handtekening ouders, ……………………….

 

Het ingevulde briefje zo vlug mogelijk afgeven in de klas, ten laatste op vrijdag 5 oktober “18.

Een zelfgeschreven briefje mag ook, dan hoef je het invulbriefje thuis niet af te drukken.

Facultatieve verlofdag

Beste ouders,

Op maandag 1 oktober 2018 is het geen school wegens een facultatieve verlofdag.

Noteer alvast deze vrije dag in uw agenda.

Indien u gebruik wenst te maken van de buitenschoolse kinderopvang die dag, dient u zelf tijdig (minstens 7 dagen op voorhand) contact op te nemen met deze dienst op nr. 015/ 25 76 98.

Met vriendelijke groeten,

Het schoolteam

Pedagogische studiedag

Beste ouders,

Op woensdag 19 september 2018 hebben de leerlingen vrijaf wegens pedagogische studiedag voor de leerkrachten.

Noteer alvast deze vrije dag in uw agenda.

Indien u gebruik wenst te maken van de buitenschoolse kinderopvang op deze dag, dient u zelf tijdig contact op te nemen met deze dienst op nr. 015/ 25 76 98.

Met vriendelijke groeten,

Het schoolteam

Inleefreis ‘Achter de Muur’

We hadden er een hele week naartoe geleefd en er rond gewerkt in de klas … en donderdag 14 maart 2019 was het zover! We reden met de trein naar Hasselt voor de inleefreis ‘Achter de Muur’, een inleefreis rond ‘kansarmoede’. Wij waren trouwens de winnaars van de 11.11.11-wedstrijd! Intje, deskundige ‘Heist in de Wereld’, vergezelde ons naar Studio Globo in Hasselt.

Enerzijds was het geweldig om al de situaties te mogen spelen. Sommigen werkten in de Kringloopwinkel, anderen zorgden voor de voedselbedeling. Enkelen moesten het buurthuis uitbaten. De werkwinkel was er om reparaties te gaan uitvoeren of een terrasje te gaan leggen. Er was een gezin dat moest verhuizen omdat er in hun huisje asbest was gevonden. Bij een andere familie werd de elektriciteit afgesloten en moesten ze verder met de noodgenerator. Ondertussen moest iedereen ook bij de medische dienst langs. Van het reilen en zeilen in dat dorpje werd door twee reporters een verslag gemaakt. Alles verliep vlotjes tot de mensen van het skatepark te horen kregen dat dit moest plaatsmaken voor een parking. Iedereen van de buurt verzamelde zich aan het buurthuis. Er werd naar een oplossing gezocht. Het organiseren van een heus buurtfeest – met zelfgemaakte limonade en zelfgebakken cake – zou de burgemeester en het schepencollege van gedachten kunnen doen veranderen …

Anderzijds merkten de kinderen hoe het echte leven kan zijn. Mensen in kansarmoede … Niet eerlijk!

Na de middag maakten we een buurtwandeling in Runkst (naam van die buurt). We kregen ook een rondleiding in de Kringloopwinkel en bij de voedselbedeling. Zo zagen ze de realiteit van hetgeen ze in de voormiddag ‘speelden’.

Het werd voor ons een onvergetelijke belevenis.

 

Wetenschapsdag! (deel 1)

Proeven van proefjes! Met een witte schort aan in het labo lippenbalsem maken. Zweefvliegtuigen van heel dichtbij bekijken. Een vogelspin of een roofvogel op je hand! Kennismaken met iemand die zo maar kan zeggen wat jij denkt!? Ook een wetenschap, maar wel akelig! Spectaculaire proefjes met vloeibare stikstof! Wat een superdag!

Op leeruitstap naar onze hoofdstad, Brussel!

Op dinsdag 2 april 2019 vertrokken we met de trein vanuit Herentals naar Brussel-Centraal. Na een rit van een uur kwamen we aan in onze hoofdstad. Eerst gingen we tot aan de voorkant van het Paleis der Natiën in de Wetstraat. Dan wandelden we door het Park van Brussel (Warande) langs het Koninklijk Paleis en het BELvue tot op het Koningsplein. Van daaruit stapten we voorbij het MIM naar de Kunstberg. Mooi!!! Welke kant moesten we nu uit voor Manneke Pis? Hiervoor zochten we op een stadsplan naar de juiste weg. Niet zo makkelijk blijkt! Voor we aan het oh zo klein ventje kwamen, zagen we het nieuwe museum waar al 1020 kostuumpjes van Manneke Pis te bewonderen zijn. Na het smullen van een lekkere wafel, zetten we onze tocht verder richting Grote Markt. Hier waren vele mooie gebouwen te bewonderen, zoals het stadhuis, de Vos en het Broodhuis. Via de Sint-Hubertusgalerijen gingen we tot aan het Muntplein waar we onze bokes opaten in ‘La Lunette’. Oh nee, een dode muis! Tijd voor een geleid bezoek aan het Federaal Parlement! We meldden ons aan aan de achterkant van het Paleis der Natiën. Een gids gaf ons daar uitleg over de groene zaal (Kamer van Volksvertegenwoordigers) en over de rode zaal (Senaat). Prachtig!!! Heel even mochten we ons zelfs minister wanen.  Na anderhalf uur in het Parlement zetten we onze tocht – in het zonnetje – verder naar de Congreskolom. Wat een hoge zuil! En wat een uitzicht over Brussel! Onze laatste halte was de Sint-Goedele en Sint-Michielskathedraal.

Niet alleen de juffen gaven de nodige uitleg, maar ook de kinderen waren gids. Zij lazen de info van hun in de klas voorbereide werkje voor.

Een geslaagde leeruitstap naar Brussel! Leerrijk, interessant en veel moois gezien.

Aan de kinderen van het zesde leerjaar: jullie waren een aangename groep om te gidsen! En jullie hebben dat zelf ook gedaan!

Aan de ouders en grootouders die ons met de auto naar het station brachten en weer terug naar school: Dankjewel!

Alles met de bal 3lj. en 4lj.

Beste ouders,

Op donderdagnamiddag 4 april 2019 neemt uw zoon/dochter deel aan “Alles met de bal”,

een schoolsportproject van MOEV.                                                                                                   

MOEV is dé door de Vlaamse Overheid erkende organisatie voor beweging in onderwijs.

Deze sportactiviteit gaat door in Vrijetijdscentrum De Mixx te Herselt..

“Alles met de bal” is bestemd voor kinderen van 3de en 4de leerjaar.

“Alles met de bal” is een bewegingslandschap rond de magische wereld van de BAL.  Het tracht de kinderen te boeien met een waaier van spelletjes, estafetten en ploegspelen met verschillende ballen, van knikker tot basketbal.  Elk spel wordt begeleid door een juf (of andere medebegeleiders).

De leerlingen van het 3de en 4de blijven ’s middags eten in de school, want wij vertrekken om 12.15 uur.

De kinderen komen bij voorkeur in sportieve kledij naar school.  De leerlingen brengen sportschoenen mee die ze ter plaatse kunnen aandoen.

Deelnemen aan deze activiteit kost € 3,00.  Dit bedrag komt op de leerlingenrekening.

Sportieve groetjes,

juf Marie, meester Freddy, juf Karin en juf Liesje