Engagementsverklaring

Ouders

 

Beste directeur,

 

Beste leraren,

Mijn kind zit bij jullie op school.  Omdat ik geloof dat jullie goed werk leveren en het beste met hem/haar voor hebben. Ik wil me inzetten om jullie werk zoveel mogelijk te ondersteunen.  Dit is waar ons gezin voor gaat:

Opvoeding

 • Ik wil mijn kind(eren) zo opvoeden dat hij/zij zich voor anderen en de wereld verantwoordelijk voelt.  Met respect voor andere mensen en hun mening.

Regels en afspraken

 • Ik wil ervoor zorgen dat mijn kind regelmatig en op tijd op school is.
 • Ik ken de schoolregels en afspraken. Ze staan in het schoolreglement. Ik zal ervoor  zorgen dat mijn kind ze respecteert op school.

Begeleiding en ondersteuning

 • Succes op school kan alleen als een kind in zichzelf gelooft. Daarom wil ons gezin hem/haar steunen en motiveren.
 • Ik maak graag elke dag tijd om naar zijn/haar verhaal te luisteren.
 • Ik ben bereid om het schoolwerk ook thuis op te volgen (huiswerk, lessen, agenda nakijken, …)
 • Ik verwacht van mijn kind niet meer dan het aankan, maar ook niet minder.

Communicatie met de school

 • Als er thuis problemen zijn, breng ik de school snel op de hoogte.
 • Ik zal naar school komen om met jullie de leervorderingen van mij kind te bespreken. (oudercontacten, infoavonden)
 • Ik wil in een positieve sfeer meedenken en meedoen op school.  Jullie kunnen altijd beroep doen op mij.

Positief engagement ten aanzien van onderwijstaal

 • Onze school is een Nederlandstalige school. Wij verwachten van de ouders dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij het leren van Nederlands.

 

 

Contract opgemaakt te Wiekevorst op 1 september 2013

 

 

De school

 

Contract met: de ouders van onze leerlingen

Beste ouders,

 

Jouw kind zit bij ons op school.  Bedankt voor zoveel vertrouwen.  We willen ons daar graag met heel de school voor inzetten.  Dit is waar we voor gaan:

Opvoeding en onderwijs

 • We willen het beste halen uit elk kind.  Daarom bieden we ook onderwijs op zijn/haar maat aan.  We zorgen voor de meest geschikte leeromgeving.
 • We willen jouw kind sociale vaardigheden, waarden en normen bijbrengen. In een sfeer die voor iedereen aangenaam is. Onze doelen en methodes lees je in ons schoolwerkplan.

Regels en afspraken

 • Op school zijn er regels en afspraken.  Je vindt ze in ons schoolreglement.  We houden je op de hoogte als je kind daar problemen mee heeft.

Begeleiding en ondersteuning

 • We zorgen voor een fijn klas – en schoolklimaat. We willen op een positieve manier werken met je kind, hem/ haar  stimuleren en motiveren.
 • We volgen de leervorderingen van je kind nauwkeurig op.  Bij mogelijke problemen overleggen we binnen het schoolteam en zoeken we extra hulp.
 • We zorgen als school ervoor dat onze leraren zich bijscholen.

Communicatie met de ouders

 • We houden je op de hoogte van wat er op school gebeurt (infoavonden, oudercontact).
 • We nemen tijdig contact op als je kind leer – of gedragsproblemen heeft.
 • We gaan samen met je op zoek naar de beste oplossing voor elk probleem.
 • Ouders zijn met elke vraag welkom op school.

Positief engagement ten aanzien van onderwijstaal

 • Onze school is een Nederlandstalige school. Wij, als school engageren er ons toe alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling.

 

 

Het gehandtekende exemplaar van deze engagementsverklaring ligt ter inzage op het bureel van de school.             

Reacties zijn gesloten.