Schoolraad

Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit drie geledingen (oudergeleding, personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar.
De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode. De oudergeleding wordt door de ouderraad afgevaardigd, de personeelsgeleding door de personeelsleden van de lagere school en de kleuterschool en de leden van de lokale gemeenschap worden door de voornoemde geledingen gecoöpteerd. De directeuren van zowel kleuterschool als lagere school hebben een adviserende rol.

 • Voorzitter : Griet Lambaerts
 • Secretaris : Chris Meuris 
 • Personeel : Griet Lambaerts 
                       Chris Meuris 
 • Ouders : Caroline Bruynseels
                  Katrijn Verlinden
 • Lokale gemeenschap : Thijs Nancy
                                            Van Loo Hilde

Reacties zijn gesloten.